VNG Academie header afbeelding

VNG Academie

  • De praktijk centraal
  • Actueel én specifiek voor gemeenten
  • Op maat en door heel Nederland

Samen een stap naar voren

Gemeenten staan voor een steeds grotere opgave, met steeds minder middelen. Om daarin te slagen is samenwerking, betrouwbare informatie, kennisdeling en kennisontwikkeling nodig. VNG Academie voorziet u daarin met gerichte masterclasses, leergangen, trainingen, de nieuwste wetenschappelijke inzichten en relevante onderzoeksresultaten. 

Onze ondersteuning helpt u bij het uitvoeren van kerntaken, nieuwe wet- en regelgeving en het realiseren van maatschappelijke verbeteringen. Heeft u iets nodig om zelf die stap te kunnen zetten? Dan zorgen wij er in nauwe samenwerking met kennisinstellingen, netwerken en partners voor dat ontbrekende inzichten boven water komen. 

Zo zorgen we met elkaar voor een daadkrachtige aanpak van grote maatschappelijke vraagstukken en zetten we samen een stap naar voren, op weg naar een goed geïnformeerd beleid en grote uitvoeringskracht. 

Thema’s

Kansengelijkheid & Jeugd

Kansengelijkheid & Jeugd

Met de juiste kennis bereik je meer resultaat. Het uitgebreide leeraanbod van VNG Academie over kansengelijkheid en jeugd helpt gemeenten…

Gezond leven & ouder worden

Gezond leven & ouder worden

VNG Academie biedt gemeenten een uitgebreid aanbod aan kennis en expertise op het gebied van zorg en voorzieningen. En dat…

Klimaat & Energie

Klimaat & Energie

Door slim gebruik te maken van de kennis en expertise die wij aanbieden, zetten gemeenten sneller en effectiever stappen op…

Ruimtelijke inrichting Nederland

Ruimtelijke inrichting Nederland

De ruimtelijke puzzel van opgaven in de leefomgeving bestaat uit heel veel stukjes. VNG Academie helpt gemeenten die puzzel te…

Bestaanszekerheid

Bestaanszekerheid

Gemeenten kunnen het verschil maken voor grote groepen inwoners die problemen ervaren op het gebied van bestaanszekerheid. VNG Academie helpt…

Hoe brengen we uw opgave verder?

VNG Academie biedt u handvatten om uw opgave een stap verder te brengen. Met een uitgebreid opleidingsaanbod en door relevante kennis en initiatieven te delen. Zo krijgt u alle kennis en inzichten in huis voor een daadkrachtige aanpak van uw vraagstuk. 

Uitgelichte trainingen

Voor het project Preventie en Leefstijl bieden wij drie trainingen aan. Hiernaast zijn de trainingen te vinden.

  • De praktijk centraal
  • Actueel én specifiek voor gemeenten
  • Op maat en door heel Nederland

Cursus gemeentefinanciën voor niet-financiële ambtenaren

Alles wat u als niet-financiële ambtenaar moet weten van financiën in één dag, geïllustreerd aan de hand van diverse praktijkvoorbeelden en casussen. Dat biedt de eendaagse cursus Gemeentelijke Financiën in één dag.
Investering
460
Duur
1 dag
Eerste startdatum
03 Okt. 2024
Locatie
Utrecht

Cursus gemeentefonds in één dag!

Investering
460
Duur
1 dag
Eerste startdatum
26 Sep. 2024
Locatie
Utrecht

Eendaagse basiscursus Gemeentefinanciën voor wethouders

Wat is voor u als wethouder echt belangrijk om te weten als het gaat om financiën? U bent op zoek naar inzicht in de gemeentelijke financiën en hoe u daarmee om kunt gaan in de praktijk? Niet het complete verhaal, maar wel zoveel dat u een goede gesprekspartner kunt zijn.
Investering
460
Duur
1 dag
Eerste startdatum
18 Okt. 2024
Locatie
Utrecht