Bedrijfsvoering

Bekijk trainingen

Trainingen

Cursus gemeentefinanciën voor niet-financiële ambtenaren

Alles wat u als niet-financiële ambtenaar moet weten van financiën in één dag, geïllustreerd aan de hand van diverse praktijkvoorbeelden en casussen. Dat biedt de eendaagse cursus Gemeentelijke Financiën in één dag.
Investering
460
Duur
1 dag
Eerste startdatum
03 Okt. 2024
Locatie
Utrecht

Cursus gemeentefonds in één dag!

Investering
460
Duur
1 dag
Eerste startdatum
26 Sep. 2024
Locatie
Utrecht

Eendaagse basiscursus Gemeentefinanciën voor wethouders

Wat is voor u als wethouder echt belangrijk om te weten als het gaat om financiën? U bent op zoek naar inzicht in de gemeentelijke financiën en hoe u daarmee om kunt gaan in de praktijk? Niet het complete verhaal, maar wel zoveel dat u een goede gesprekspartner kunt zijn.
Investering
460
Duur
1 dag
Eerste startdatum
18 Okt. 2024
Locatie
Utrecht

Leertraject Onderwijs 2023-2024

Om gemeenten te ondersteunen in de professionele aanpak van de educatieve regierol biedt VNG Connect een leertraject dat ingaat op zowel het werkveld van educatie als op het bekostigen van de voorziening onderwijshuisvesting in relatie tussen gemeente en bevoegde gezagsorganen.
Investering
1795
Duur
4-8 dagen
Eerste startdatum
03 Sep. 2024
Locatie
Utrecht

Meet-up ‘Rechtmatigheidsverantwoording in de praktijk’

Sinds het boekjaar 2023 dient elke gemeente zelfstandig een rechtmatigheidsverantwoording in de jaarrekening op te nemen. Hiermee wordt verantwoording over de naleving van de regels die relevant zijn voor het financiële reilen en zeilen binnen uw gemeente afgelegd.
Investering
310
Duur
0.5 dagen
Eerste startdatum
10 Sep. 2024
Locatie
Utrecht

Masterclass Bibliotheekbeleid voor gemeenten

Wat is de rol van de bibliotheek binnen uw gemeente? De masterclass geeft inzicht in de werking van bibliotheekwerk in Nederland met handvatten voor gemeentelijk beleid.
Investering
470
Duur
1 dag
Eerste startdatum
12 Nov. 2024
Locatie
Utrecht

Online Leermodule Service Blueprint

Speelt u een belangrijke rol in het vormgeven van een klantgerichte toekomst voor uw gemeente? Dit is uw kans! Neem deel aan onze Service Blueprint leermodule.
Investering
625
Duur
2 dagen
Eerste startdatum
24 Sep. 2024
Locatie
Online

VNG Leergang Urban Communication

Senior communicatieadviseurs van gemeenten tot 100.000+ leren in deze leergang van Gonda Duivenvoorden hoe ze hun kennis vergroten, grip houden op hun opdrachtportefeuille en adviesvaardigheden versterken.
Investering
8650
Duur
10 dagen
Eerste startdatum
11 Sep. 2024
Locatie
Midden Nederland

Opleiding ‘Van praktijk naar beleid’

Tijdens deze opleiding leert u niet alleen alles over het maken van praktijkbeleid, maar werkt u tijdens en tussen de opleidingsdagen ook aan een case uit de eigen praktijk; u ontwerpt hiervoor (deels) praktijkbeleid! Zo leert u al doende.
Investering
950
Duur
8 dagen
Eerste startdatum
14 Okt. 2024
Locatie
Utrecht

Bijscholingstraining Omgevingsveiligheid en VTH

Investering
Kosteloos
Duur
1 dag

E-Learning Aanpak Laaggeletterdheid

Investering
Op aanvraag
Duur
In overleg

E-learning WMO voor toezichthouders kwaliteit bij gemeenten

Als Toezichthouder Wmo speelt u een belangrijke rol bij het toezicht op de kwaliteit van zorg en ondersteuning die kwetsbare burgers in uw gemeente vanuit de Wmo ontvangen. Deze e-learning geeft u handvatten om deze rol nog beter in te vullen.
Investering
Kosteloos
Duur
In overleg

E-learning Wmo-toezicht voor Raadsleden

Investering
Kosteloos
Duur
1 uur

E-learningmodule “Veilig gebruik Suwinet”

Investering
Kosteloos
Duur
max 45 minuten dagen

Leergang Sturen in vertrouwen

Investering
595
Duur
4 dagen

Leeratelier regionaal samenwerken

Investering
Op aanvraag
Duur
5 dagen

iBewustzijn Overheid Bewust en veilig omgaan met (digitale) informatie!

Investering
Kosteloos
Duur
In overleg

Online Actualiteitenmiddag Omgevingsveiligheid

In uw werk heeft u te maken met omgevingsveiligheid en de omgevingswet. U wilt op de hoogte zijn van alle ontwikkelingen in het werkveld. Deze online actualiteitenmiddag is erop gericht om u snel op de hoogte te brengen van de meest recente ontwikkelingen op het gebied van omgevingsveiligheid.
Investering
Kosteloos
Duur
0.5 dagen

Online Basistraining Kennismaken met Omgevingsveiligheid

Het nieuwe Omgevingsveiligheidsbeleid betekent een nieuwe manier van denken over externe veiligheid. Het beleid verschuift het accent naar veilige ruimtelijke ordening in aandachtsgebieden en het afwegen van beschermingsmogelijkheden.
Investering
Kosteloos
Duur
0.5 dagen

Online training Omgevingsveiligheid voor Ruimtelijke Planmakers

U heeft als ruimtelijk planmaker invloed op de invulling van het onderdeel omgevingsveiligheid van het omgevingsplan. Tijdens deze training gaat u zelf aan de slag met de wettelijke verplichtingen, beleidsvrijheid en mogelijkheden en kunt u dit na afloop ook toepassen in de eigen organisatie.
Investering
Kosteloos
Duur
1 dag

Risico-opleiding Overheden (ROO) voor gemeenten

Risico-opleiding Overheden (ROO) voor gemeenten 2023: Tijdens de opleiding gaat u samen met vakgenoten interactief (mix van ‘halen en brengen’) aan de slag met risicomanagement binnen uw gemeente.
Investering
Op aanvraag
Duur
6 dagen

Training ‘Wvggz voor meldmedewerkers en triagisten’

Investering
Op aanvraag
Duur
1 dag

Training ‘Wvggz voor medewerkers Verkennend Onderzoek’

Investering
Op aanvraag
Duur
1 dag

Themasessie ‘Rol burgemeester en wethouders bij de Wvggz’

Investering
Op aanvraag
Duur
0.2 dagen

Training ‘Wvggz voor wijkteams en medewerkers vrijwillige zorg en preventie’

Investering
Op aanvraag
Duur
1 dag

Training Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling voor WMO/Wijkteams collega’s

Investering
1800
Duur
2.5 dagen

Training Wvggz ingevoerd… en nu in praktijk!

Investering
Op aanvraag
Duur
1 dag

Werken met het PGB Portaal

Sluit uw gemeente binnenkort aan op het PGB Portaal (onderdeel van PGB2.0). Hoe werkt dit nieuwe pgb-systeem? Deze e-learning raakt u vertrouwd met de nieuwe werkwijze.
Investering
Kosteloos
Duur
1 uur

Workshop financiën voor raadsleden

Investering
Op aanvraag
Duur
0,5 dagen

Kennisatelier GALA en IZA

Sinds de ondertekening van het IZA en het GALA zijn gemeenten druk bezig met het opstellen van regionale en lokale afspraken rondom gezondheidsbevordering en preventie. In deze leergang zullen we vanuit casuïstiek ingaan op de uitdagingen van samenwerken en de factoren die een samenwerking succesvol maken.
Investering
150
Duur
1.5 dagen
Eerste startdatum
17 Sep. 2024
Locatie
Zwolle