Ruimtelijke inrichting Nederland

De ruimtelijke puzzel van opgaven in de leefomgeving bestaat uit heel veel stukjes. VNG Academie helpt gemeenten die puzzel te leggen door kennis, expertise en ervaringen te delen. Zo kunnen zij goed onderbouwde keuzes maken. Of het nu gaat om de Omgevingswet, asielopvang, openbare orde of veiligheid en mobiliteit; in ons aanbod vinden gemeenten precies waar zij behoefte aan hebben. 

Aanbod

Leertraject Onderwijs 2023-2024

Om gemeenten te ondersteunen in de professionele aanpak van de educatieve regierol biedt VNG Connect een leertraject dat ingaat op zowel het werkveld van educatie als op het bekostigen van de voorziening onderwijshuisvesting in relatie tussen gemeente en bevoegde gezagsorganen.
Investering
1795
Duur
4-8 dagen
Eerste startdatum
03 Sep. 2024
Locatie
Utrecht

Meet-up ‘Rechtmatigheidsverantwoording in de praktijk’

Sinds het boekjaar 2023 dient elke gemeente zelfstandig een rechtmatigheidsverantwoording in de jaarrekening op te nemen. Hiermee wordt verantwoording over de naleving van de regels die relevant zijn voor het financiële reilen en zeilen binnen uw gemeente afgelegd.
Investering
310
Duur
0.5 dagen
Eerste startdatum
10 Sep. 2024
Locatie
Utrecht