15
Max. deelnemers
5
Aantal dagen
Landelijk
Locatie
€ 2625,-
Investering

In deze opleiding worden Inhoud (welke nieuwe kennis en ontwikkelingen zijn er) Proces (welke stappen moet uw organisatie zetten om GM succesvol in te voeren) en vaardigheden (wat heeft u in uw rol als i-professional nodig om succesvol te zijn) gecombineerd en geïllustreerd met bruikbare en herkenbare praktijkvoorbeelden.
Deelnemers aan de eerdere edities waarderen met name de combinatie van inhoud, praktijk, aangeboden instrumentarium en kennis delen. Uw actuele praktijkvraagstukken zijn het uitgangspunt. De tijd tussen de bijeenkomsten is ook onderdeel van het leertraject. Zo haalt u meer rendement uit je opleiding.
De PPO-Academie heeft de opleiding Gegevensmanagement ontwikkeld in partnerschap met VNG. De docenten beschikken over veel praktijkkennis en ervaring.

Trends & Ontwikkelingen
(plaatsen en vertalen)
Vakinhoudelijke kennis,
inzichten & instrumenten
Generieke vaardigheden &
instrumenten

Belang, positie & toekomst GM

Bisl/9 vlaks positionering

Vooronderstellingen, Heldere opdracht & doelen, scherpe leervraag
Gegevensmanagement & gegevenskwaliteit Intro rollen GM, Toolkit GM, Quick Scan GM, Basisregistraties, Best practices criteria Omdenken, leerstrategie
Gegevensbeveiliging & privacy Quick Scan GM, implementatieplan, rollen & taken + veranderingen gegevensbeveiliging In gesprek met je opdrachtgever, rollen en taken in projecten
Datagedreven sturing Procesanalyse, sturingsinformatie & dashboards Verander- & implementatiestrategie, organisatiecultuur, speelveld & beïnvloeding
Digitale transformatie Roadmap Communicatiestrategie, visieontwikkeling

Ook interessant voor u