Uitgelicht

Aan de slag met gezondheidsbeleid

AmbtenarenSociaal domein
50
Max. deelnemers
1
Aantal dagen
Kosteloos
Investering

De VNG organiseert dit najaar 12 regiobijeenkomsten over lokaal gezondheidsbeleid. Ook in uw provincie. Bent u gemeenteambtenaar en wilt u aan de slag met gezondheidsbeleid en de lokale preventieakkoorden? Zoekt u tools, kennis, informatie en contacten om u op weg of verder te helpen? Zoekt u inspiratie uit andere gemeenten? Of heeft u zelf waardevolle ideeën en ervaring? Schrijf dan nu in.

Tijdens de regiobijeenkomsten wordt u middels een actualiteitencollege geïnformeerd over de belangrijkste landelijke ontwikkelingen op het gebied van gezondheid die relevant zijn voor gemeenten. Denk bijvoorbeeld aan het Preventieakkoord, de nieuwe Nationale Nota Volksgezondheid en het programma Kansrijke Start. Verder wordt u wegwijs gemaakt in het gebruik van de Startpagina Lokaal Gezondheidsbeleid, die vanaf eind augustus online staat. Naast alle informatie is er veel ruimte voor lokale inspiratie, uitwisseling en netwerkvorming.

Een informatief, maar ook interactief programma met ruimte voor lokale inspiratie, uitwisseling en netwerkvorming.

De kwaliteit wordt gegarandeerd door de begeleiding en inzet van inhoudelijke expertise van de VNG in samenwerking met Pharos en het RIVM.

De bijeenkomsten zijn onderdeel van een breder VNG-programma op het gebied van gezondheid. De VNG helpt gemeenten de komende tijd flink bij het ontwikkelen van het gezondheidsbeleid. Zo is er een ondersteuningsprogramma om tot lokale of regionale preventieakkoorden te komen. Ook staan alle data, informatie en andere bouwstenen die gemeenten helpen bij het maken van preventief en integraal gezondheidsbeleid vanaf eind augustus op de Startpagina Lokaal Gezondheidsbeleid. In samenwerking met Pharos en het RIVM worden alle bestaande tools hier gebundeld en aangevuld met de laatste inzichten.

Daarnaast biedt de VNG Academie vanaf begin 2020 de beleidsgame VTV In2Action en de 6-daagse leergang Gemeentelijke Regie Gezondheid aan. Een simulatie en een leergang waarmee gemeenten inzicht, kennis en vaardigheden vergroten om de gemeentelijke regierol succesvol vorm te geven op het gebied van gezondheid. 

In de 6-daagse leergang kunt u leren hoe u bewust en strategisch intervenieert in het dynamische krachtenveld van netwerksamenwerking. De theorie, gebracht door inspirerende gastdocenten, zal worden verbonden aan de eigen praktijk, doordat deelnemers werken aan hun eigen casus. Tenslotte wil de VNG gemeentelijke netwerken faciliteren en verbinden, zodat gemeenten van elkaar kunnen leren door kennis en ervaringen uit te wisselen.

Ook interessant voor u