Leermiddag verbetering toegang hulpmiddelen en woningaanpassingen

AmbtenarenSociaal domeinPersoonlijke ontwikkeling
50
Max. deelnemers
1
Aantal dagen
Kosteloos
Investering

De toegang tot zorg en ondersteuning voor inwoners met een complexe zorgvraag verloopt nog niet overal naar tevredenheid. De vraag is op welke wijze het afhandelen van aanvragen zowel voor gemeente, leverancier, aanvrager en betrokken zorgaanbieders verbeterd en vernieuwd kan worden.

De VNG organiseert in samenwerking met de VNG Academie, de Dwarslaesievereniging (DON), Vereniging van in dwarslaesie gespecialiseerde revalidatiecentra (NVDG), Spierziekten Nederland en Ieder(in) een gratis leermiddag voor Wmo- en Jeugdconsulenten, beleidsmedewerkers, wijkteammedewerkers en hulpmiddelen leveranciers. Centraal staat de vraag hoe de keten inwoners met acute, complexe en/of progressieve aandoeningen sneller en beter aan de juiste hulpmiddelen en woningaanpassingen kan hepen. En wat daarvoor nodig is.

Denk daarbij aan de volgende groepen inwoners:

  • Mensen die vanuit een revalidatietraject terug naar huis gaan; bijvoorbeeld mensen met een dwarslaesie of hersenbloeding;
  • Mensen met een progressieve aandoening, waarbij de zorg- en ondersteuningsvraag snel toeneemt. Bijvoorbeeld mensen met ALS;
  • Gezinnen met een kind met een meervoudige beperking.

Tijdens de leermiddag staan een tweetal casussen centraal.  

Tips en advies
De brochure 'Toegang tot hulpmiddelen voor mensen met een complexe hulpvraag' bevat tips en adviezen voor de aanvrager, de Wmo-consulent, en (revalidatie)artsen en behandelaren die adviseren over hulpmiddelen.

Het doel van de leerbijeenkomst is samen te kijken hoe en waar we het proces voor deze inwonerskunnen verbeteren en vergemakkelijken, zodat zij die hulp krijgen die zij nodig hebben. Wat is daarvoor nodig in de praktijk en hoe gaan we daar stappen in zetten?

De middag start om 11.00 uur met een (optionele) rondleiding, gevolgd door een lunch.

De bijeenkomst bestaat uit de volgende programma onderdelen:

  • Kennismaken met verhalen van cliënten, behandelaars en gemeenten;
  • Reflectie op de eigen situatie in de gemeente;
  • Gezamenlijk ontwerpen van een nieuw handelingsperspectief en zicht op wat de verschillende spelers in de keten dan nodig hebben

Deze leermiddag wordt kostenloos aangeboden. Er zijn 50 plekken beschikbaar, bij meer aanmeldingen ontstaat een wachtlijst.
Bij de aanmelding geeft u aan tot welke doelgroep u behoort.

Deze bijeenkomst is bedoeld voor Wmo- en jeugdmedewerkers en/of beleidsadviseurs van gemeenten en wijkteams die te maken hebben met aanvragen voor (woning)aanpassingen en hulpmiddelen bij complexe problematiek. Daarnaast zullen er verschillende spelers uit de keten uitgenodigd worden: leveranciers, artsen en beleidsmakers.