Blended learning: ideale mix van online leren, praktijk en contactonderwijs (niet behouden)

AmbtenarenBedrijfsvoering
In overleg
Max. deelnemers
In overleg
Aantal dagen
€ 1148,-
Investering
VNG Academie en Politie Vorming Centrum ontwikkelen samen de nieuwe BOA opleiding voor de leerplichtambtenaar. De opleiding wordt opgezet om het beste uit twee werelden – wet en regelgeving Leerplicht – en de strafrechtelijke handhaving van de Leerplicht- met elkaar te verbinden. Zowel voor de deelnemers als maatschappelijk en strafrechtelijk gezien een opleidingstraject met impact.

Deze opleiding geeft u toegang tot het digitale leerplein en heeft een doorlooptijd van 3 maanden. In deze periode zijn er vier contactdagen met uw docent en medecursisten. Tijdens de contactdagen wordt vraaggestuurd gewerkt: de docent behandelt de onderwerpen die u als cursist aanlevert. Ook meet de docent aan de hand van gerichte vraagstelling en situatieschetsen uw opgedane kennis. Eén contactdag is ingeruimd voor training van gespreks- en benaderingstechnieken.
Examentraining met de docent maakt onderdeel uit van deze studievorm.*
Examentraining via het digitale leerplein. 
De opleiding BOA Basisbekwaamheid: CampusContact (digitaal leerplein).
Het digitale leerplein van de SPV
De opleiding BOA Basisbekwaamheid wordt aangeboden via een "digitale leerweg". Niet voor niets wordt gesproken van een leerweg: de cursist wordt stapsgewijs door het leerproces geleid. Hierbij wordt gebruik gemaakt van verschillende onderwijsvormen, zoals e-learning, klassikale lessen, e-mailcontact met de docent en opdrachten. Deze mix van leervormen wordt blended learning genoemd. Het volgen van de stappen op de leerweg wordt aangeraden, maar geeft de cursist tegelijkertijd ook veel vrijheid. Wanneer de cursist bijv. bepaalde lesstof al kent, kan hij dit onderdeel overslaan en doorgaan met de volgende stap. Bij wijze van kennistest is een vragenbank opgezet van meer dan 800 vragen die verwerkt zijn in oefenvragen en -toetsen. De cursist kan hiermee onbeperkt oefenen.

De lesstof omvat de onderdelen rechtskennis (incl. het invullen van een combibon) en gespreks- en benaderingstechnieken.
De opleiding wordt aangeboden in drie vormen, waarbij u zelf bepaalt hoeveel begeleiding u wenst bij de opleiding:
BOA Basisbekwaamheid CampusContact - contact

Doel van de opleiding
U kent de rechtsbepalingen, beheerst gespreks- en benaderingstechnieken en u kunt een combibon invullen conform de eindtermen van het ministerie van Veiligheid en Justitie voor de basisbekwaamheidseis buitengewoon opsporingsambtenaar.
U bent in staat hierin met succes examen te doen.

Studiebelasting
BOA Basisbekwaamheid CampusContact - contact
Studie-uren: 127 uur
Contacturen: 24 uur (4 contactdagen)
Totale studiebelasting: 151 uur

Examen
Het theorie-examen rechtskennis wordt uitgevoerd door het Cito; het praktijkexamen gespreks- en benaderingstechnieken incl. combi-bon wordt uitgevoerd door ExTH.
Examengarantie (voor opleidingsversie contact): indien u zakt voor één van beide examenonderdelen (rechtskennis of gespreks- en benaderingstechnieken) en voldoet aan de voorwaarden voor de examengarantie, dan wordt u gratis* examentraining aangeboden ter voorbereiding op het volgende examen.
* excl. verblijfkosten

Locatie contactdagen
De contactdagen vinden plaats in ons opleidingsinstituut in Vaassen, de opleidingslocatie in Almere of in de opleidingslocatie in Sevenum (Limburg).

Traditionele 10-daagse opleiding
De opleiding BOA Basisbekwaamheid is ook te volgen via de traditionele weg, namelijk een 10-daagse klassikale opleiding tot buitengewoon opsporingsambtenaar. Klik hier voor meer informatie.