BOA PHB Domein III - module 4: Methodische Aanpak Schoolverzuim

AmbtenarenSociaal domein
20
Max. deelnemers
2
Aantal dagen
€ 450,-
Investering
Met ingang van 1 januari 2018 bestaat module 4 uit de behandeling en toetsing van de Methodische Aanpak Schoolverzuim (MAS). Het doel van de MAS is om binnen leerplicht op een vergelijkbare wijze te werken, met ruimte voor de discretionaire bevoegdheid van de leerplichtambtenaar. Het credo is dan ook: pas toe of leg uit. Iedereen werkt volgens de MAS, tenzij hij of zij kan motiveren waarom wordt afgeweken.

Uw eigen professionele handelen om bewuste en gemotiveerde keuzes te maken bij de aanpak van een problematiek staat centraal in deze module. Aan de hand van een casus formuleert u een plan van aanpak en vult daarna het signaleringsinstrument in.

De toetsing van deze module bestaat uit een interview over de door u gekozen werkwijze en mogelijke afwijkingen met de uitkomst van het invullen van het signaleringsinstrument.
Eerste dag:
  • uitleg programma en toelichting op het examen module 4;
  • behandeling van de Methodische Aanpak Schoolverzuim;
  • uitleg verschillende fasen: waarnemen, analyseren, plannen, handelen en evalueren;
  • uitleg vier routes bij meldingen van ongeoorloofd verzuim: vrijwillige jeugdhulp, HALT-straf, dwang in civielrechtelijke of dwang in strafrechtelijk kader;
  • gebruik en toepasbaarheid signaleringsinstrument;
  • bespreking casus + maken van plan van aanpak;
  • huiswerkopdracht
Tweede dag:
  • bespreking huiswerkopdracht;
  • training voor interviews aan de hand van diverse casussen;
  • voorbereiding op en tips voor het examen
Afronding
De afronding bestaat uit een interview, dat afgenomen wordt bij ExTH. In het interview krijgt iedere kandidaat, afhankelijk van de casus en het ingeleverde behandelplan, 5 hoofdvragen voorgelegd die hij moet beantwoorden.
Bent u werkzaam als buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) in Domein III Onderwijs (leerplichtambtenaar)? Dan bent u, nadat u de opleiding BOA Basisbekwaamheid heeft afgerond, verplicht de Permanente Her- en Bijscholing (PHB) Domein III te volgen. De PHB bestaat uit vier modules. Afhandeling en netwerk is PHB module 4.
Het docentencorps bestaat uit een divers gezelschap van kennisexperts en vaardigheidstrainers op het gebied van Leerplicht en voortijdig schoolverlaten.
Directe contactpersonen:
KeesJan de Maa, Adviseur leren en ontwikkelen VNG Academie
T. 070 - 373 84 61 / 06 -12 47 60 84 

Nienke Scheltens, Adviseur opleidingen SPVC 
T. 0578 - 573 703 / 06 - 41 48 40 01 

Prijzen:
Klassikale opleiding: € 450,- incl. studiemateriaal (inlogcode digitale leerplein) en arrangementskosten, excl. examenkosten.
Examenkosten (ExTH): € 213,00.
Het examen is op 7 december.
Prijzen zijn vrijgesteld van btw.