BOA PHB Domein III - module 2: Wettelijke kaders onderwijs specifiek

AmbtenarenSociaal domein
20
Max. deelnemers
1
Aantal dagen
€ 325,-
Investering
Met ingang van 1 januari 2017 gelden nieuwe eindtermen van de module 1, Wettelijke Kaders Onderwijs generiek en module 2, Wettelijke Kaders Onderwijs specifiek. In de lesstof voor beide modules zaten onderwerpen die gedeeltelijk in beide modules werden behandeld. Deze overlap is er nu uitgehaald. De cursus Wettelijke kaders onderwijs specifiek is nu een ééndaagse module die, gecombineerd met een digitaal leerplein, vernieuwd en actueel wordt aangeboden.

Tijdens de lesdag behandelt de docent de belangrijkste onderwerpen voor het examen. U kunt vragen stellen en met andere cursisten uw kennis op peil brengen. Thuis oefent u met behulp van het digitale leerplein. Op het leerplein staat het volledige lesboek. De hoofdstukken uit het lesboek worden afgerond met toetsvragen. U beoordeelt zelf of u de lesstof van het betreffende hoofdstuk voldoende beheerst.
Ter afronding kunt u proefexamens maken. Dit is een verplichte her- en bijscholingsmodule voor de buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) PHB Domein III module 2: Wettelijke kaders onderwijs specifiek.
De volgende onderwerpen komen aan de orde:
  • Taken en verantwoordelijkheden;
  • verzuim en vrijstelling;
  • onderzoek schoolverzuim;
  • behandeling Methodische Aanpak Schoolverzuim (MAS);
  • eerplichtambtenaar als opsporingsambtenaar;
  • procedure en afhandeling.
Afronding
Deze module wordt afgesloten met een schriftelijk theorie-examen, dat wordt afgenomen door ExTH.
Bent u werkzaam als buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) in Domein III Onderwijs? Dan bent u, nadat u de opleiding BOA Basisbekwaamheid heeft afgerond, verplicht de Permanente Her- en Bijscholing (PHB) domein III te volgen. In totaal bestaat de PHB uit vier modules. Wettelijke kaders onderwijs specifiek (WKOs) is module 2 van de PHB.
Het docentencorps bestaat uit een divers gezelschap van kennisexperts en vaardigheidstrainers op het gebied van Leerplicht.
Directe contactpersonen:
KeesJan de Maa, Adviseur leren en ontwikkelen VNG Academie
T. 070 - 373 84 61 / 06 -12 47 60 84 

Nienke Scheltens, Adviseur opleidingen SPVC 
T. 0578- 573 703 /06 41 48 40 01 

Prijzen:
Klassikale opleiding: € 325,- incl. studiemateriaal (inlogcode digitale leerplein) en arrangementskosten, excl. examenkosten.
Examenkosten (ExTH): € 91,00 (locatie Amersfoort), € 110,50 (overige locaties)
Prijzen zijn vrijgesteld van btw.