Deep Democracy (niet behouden)

Incompany
Ambtenaren, Burgemeesters, RaadsledenBestuur en Veiligheid
12
Max. deelnemers
1,5
Aantal dagen
Op aanvraag
Investering

Deep democracy biedt methodieken voor dialoog en besluitvorming en het is tevens een visie op democratie. Het biedt een actieve manier om snel allerlei invalshoeken aan de orde te krijgen en met elkaar te onderzoeken. Het nodigt uit om u niet vast te klampen aan één overtuiging, maar om de zaak van allerlei kanten te bekijken.
Met deep democracy gaat u op zoek naar de wijsheid in de tegenstem. Dat wat doorgaans niet zo wordt gehoord krijgt juist aandacht. Verschillen worden hanteerbaar en diversiteit wordt gewaardeerd. Besluiten komen tot stand na grondige beraadslaging, het verkennen van de tegenstem en het toevoegen van de wijsheid daarin.

Tijdens deze interactieve workshop maakt u kennis met deze inspirerende methode en leert u dialogen en besluitvormingsprocessen ontwerpen.

Louise Boelens is een ervaren coach, procesbegeleider en mediator. Zij is opgeleid tot sociaal psycholoog, jurist en deep democracy practitioner. Zij verdiept zich in participatieprocessen en is verbonden aan Democratic Challenge. Ze werkt onder andere met gemeenteraden, bewonersgroepen en geeft diverse workshops en trainingen op dit terrein. Zij werkt samen met sterke collega’s, onder anderen met Nelleke Metselaar die gemeentes ondersteunt met de Aanpak Pleinen.

Het programma bestaat uit een training van een dag en een terugkomdag (ochtend). In grote lijnen ziet het er als volgt uit:

  • theorie deep democracy: de groep heeft meerdere lagen waarin we communiceren; wat als onze stem niet wordt gehoord, onderstroom, weerstand en sabotage, veiligheid vergroten middels het vijf stappen model;
  • de inclusieve dialoog (diverse vormen van het groepsgesprek waaronder check-in; gesprek op voeten);
  • besluitvorming in vier stappen: neem een meerderheidsbesluit en voeg de wijsheid van de minderheid toe;
  • toepassing deep democracy in grotere groepen (met bv inwoners en/of andere betrokkenen);
  • toepassing op ontwerp participatie en verwachtingenmanagement.

Na de training gaat u in de praktijk aan de slag met uw eigen vraagstuk. Na 6 weken is er een terugkomochtend. Op deze ochtend is er een korte herhaling van de stof en leren we aan de hand van de ervaringen die zijn opgedaan.