Leergang Gemeentelijke Regie Gezondheid

UtrechtAmbtenarenSociaal domein
20
Max. deelnemers
6
Aantal dagen
Utrecht
Locatie
€ 1095,-
Investering

Gezondheid is belangrijk om mee te kunnen doen in de samenleving. En een goede gezondheid voorkomt veel ongemak en maatschappelijke kosten; ook voor gemeenten.

Bij het stimuleren van gezondheid hebben veel partijen een rol. De gemeente kan de regisseur zijn die partijen weet te verbinden aan een gezamenlijke gezondheidsambitie. Tezamen, aan de hand van een gedeelde strategie, brengen de partijen de gezondheidsambitie ten uitvoer.

Hoe geeft u daar invulling aan, zonder doorzettingsmacht? Deze leergang helpt programmanagers, projectleiders en beleidsadviseurs daarbij. Ook in uw (provincie? of: gemeente/regio?). Bent u programmanager, projectleider en beleidsadviseur binnen de gemeente en wilt u verder aan de slag met gezondheidsbeleid? Zoekt u tools, kennis, informatie en contacten om u op weg of verder te helpen? Schrijf dan nu in.

De leergang bestaat uit 6 opleidingsdagen met inspirerende bijdragen uit wetenschap en praktijk. Tussendoor werkt u aan het mobiliseren van uw partners, intern en extern, met de instrumenten uit de leergang, om ook in uw gemeente een strategie voor gezondheid te realiseren.

De kwaliteit wordt gegarandeerd door de begeleiding en inzet van inhoudelijke expertise van de VNG in samenwerking met Pharos en het RIVM.

Tijdens deze 6-daagse leergang leert u hoe u bewust en strategisch intervenieert in het dynamische krachtenveld van netwerksamenwerking. De theorie, gebracht door inspirerende gastdocenten, wordt verbonden aan de eigen praktijk, doordat deelnemers werken aan hun eigen casus. Tenslotte wil de VNG gemeentelijke netwerken faciliteren en verbinden, zodat gemeenten van elkaar kunnen leren door kennis en ervaringen uit te wisselen.

Daarnaast biedt de VNG Academie vanaf begin 2020 de beleidsgame VTV In2Action aan. Een simulatie waarmee gemeenten inzicht, kennis en vaardigheden vergroten om de gemeentelijke regierol succesvol vorm te geven op het gebied van gezondheid. 

Ook interessant voor u

Uitgelicht