Tip!

Masterclass Verwerven van Omgevingswetsoftware

UtrechtAmbtenarenFysieke leefomgevingInformatiesamenleving
20
Max. deelnemers
1
Aantal dagen
Utrecht
Locatie
€ 230,-
Investering

Op 1 januari 2021 gaat de Omgevingswet in. Dat betekent dat elke gemeente aangesloten moet zijn op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Het DSO is een samenstel van verschillende voorzieningen en bestaat uit een landelijke voorziening (DSO-LV), collectieve voorzieningen voor gemeenten (DSO-CG) en individuele voorzieningen van overheden.

Daarnaast bestaat ook het DSO-G (Gemeentelijke voorzieningen). Dit is het deel dat een gemeente individueel moet organiseren. In de praktijk betekent dat dat gemeenten software (laten) maken of, in de meeste gevallen, aanschaffen. Gemeenten komen in de fase dat ze deze verwerving voorbereiden.

Vraagt u zich af welke software nu (echt) nodig is en welke software straks ook aansluit op het DSO-LV? Vindt u het verwervingsvraagstuk ten aanzien van deze software, zeker met deze grote stelselwijziging op komst, lastig? In deze eendaagse Masterclass ‘Verwerving omgevingswetsoftware door gemeenten’ ondersteunt de VNG gemeenten in het zetten van de juiste stappen om DSO-G op orde te krijgen. 

Tijdens deze dag krijgt u handvatten om de ambitie te formuleren, de vraag scherp te krijgen, te toetsen of hier (voldoende) aanbod voor is, te komen tot een plan van aanpak en uitvoering daarvan. De vragen ‘waarom’, ‘wat’ en ‘hoe’ ten aanzien van het verwerven van de omgevingswetsoftware staan centraal.

De VNG heeft specificaties en tools ontwikkeld die helpen bij de formulering van de vraag. Daarnaast heeft de VNG kennis verzameld over het aanbod in de markt en over het verwervingsvraagstuk. Deze kennis en het instrumentarium is, en komt, via diverse kanalen beschikbaar voor gemeenten en vormt ook de basis van deze Masterclass.

Deze Masterclass gaat over een goede voorbereiding vanuit de inhoud van de Omgevingswetsoftware van het eventuele aanbestedingsproces en gaat uitdrukkelijk niet over de theorie van inkopen en aanbesteden.

Deze Masterclass is bedoeld voor medewerkers van gemeenten die verantwoordelijk zijn voor de aanschaf van Omgevingswetsoftware. Dit kunnen zijn: projectleiders DSO, projectleiders Omgevingswet, inkopers of managers I&A. Wij willen gemeenten van harte uitnodigen om zowel de inkoopverantwoordelijke als degene uit de ‘business’ deze masterclass te laten volgen.

Ook interessant voor u