Werken met Milieuzonering nieuwe stijl

Den HaagAmbtenarenFysieke leefomgeving
16
Max. deelnemers
0.5
Aantal dagen
Den Haag
Locatie
€ 195,-
Investering

De VNG uitgave Milieuzonering nieuwe stijl is beschikbaar: deze nieuwe voorbeeldaanpak sorteert voor op de systematiek van de Omgevingswet. Wilt u weten wat die ‘nieuwe stijl’ precies inhoudt, hoe de relatie is met de Omgevingswet en hoe u deze uitgave het best kunt gebruiken? Kom dan naar de VNG middag ‘Milieuzonering nieuwe stijl’. De systematiek van deze publicatie kunt u gebruiken bij het plannen en toetsen van nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen en de actualisatie van bestaande bestemmingsregelingen voor bedrijven.

 

De VNG-uitgave Milieuzonering nieuwe stijl is beschikbaar en staat online. Met deze nieuwe voorbeeldaanpak wordt, binnen de kaders van de nu geldende wetgeving, voorgesorteerd op de systematiek onder de Omgevingswet. Met de publicatie wil de VNG gemeenten stimuleren tot en ondersteunen bij het op een alternatieve manier reguleren van bedrijven in bestemmingsplannen met verbrede reikwijdte, vooruitlopend op de Omgevingswet.

De integratie van milieu en ruimtelijke ordening voor bedrijfsmatige activiteiten is een uitdagende opgave in het nieuwe Omgevingswetstelsel. Milieuzonering nieuwe stijl maakt die integratie concreet. Hoewel het pionieren niet zonder slag of stoot zal gaan, moeten gemeenten, omgevingsdiensten en bedrijven zich deze opgave eigen maken. Door hier nu op te investeren kunnen gemeenten en omgevingsdiensten zich goed voorbereiden op de Omgevingswet.

Met aandacht voor:

  • De nieuwe principes bij toedeling bedrijfsmatige activiteiten
  • Verschillen met bedrijven en milieuzonering
  • Onderzoek, melding, vergunning
  • Wat doet u met cumulatie?

Tijdens deze sessie wisselen we theorie af met discussie en oefeningen.
Inloop is vanaf 12.30 uur met een broodje.

Deze middag is voor medewerkers van gemeenten die zicht bezighouden met het maken van de huidige bestemmingsplannen en toekomstige omgevingsplannen, bijvoorbeeld beleidsmedewerkers ruimtelijke ordening en milieu.

Ook interessant voor u

Uitgelicht
Uitgelicht