Wnra - module CAO-recht en medezeggenschap

AmbtenarenBedrijfsvoering
16
Max. deelnemers
0.5
Aantal dagen
€ 395,-
Investering

Met de Wnra gelden per 1 januari 2020 voor ambtenaren de regels van het private arbeidsrecht. De rechtspositieregeling van de gemeente, CAR-UWO is vervangen door een collectieve arbeidsovereenkomst (cao); de Cao Gemeenten of de Cao Samenwerkende Gemeentelijke organisaties.

Het private cao-recht werkt anders dan het huidige stelsel van publiekrechtelijke rechtspositieregelingen. Het cao-recht kent bijvoorbeeld het beginsel van contractsvrijheid. Ook de binding aan een cao komt op andere wijze tot stand. In deze module wordt het cao-recht op een aantal belangrijke aspecten toegelicht: werkingssfeer, binding, algemeenverbindendverklaring en uitleg van cao-bepalingen komen aan bod. Ook wordt ingegaan op de omzetting van lokale regelingen in een personeelshandboek en op de medezeggenschap, vormgegeven via het Lokaal Overleg en de ondernemingsraad. Laatste onderwerp dat aan bod komt is de geschillencommissie die op grond van de cao wordt ingesteld.  

Tijdens deze module komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Cao-recht
  • Binding, werkingssfeer, AVV, uitleg cao-bepalingen
  • Lokale regelingen
  • Medezeggenschap Lokaal Overleg en ondernemingsraad in 2020.

Deze module is geschikt voor medewerkers van afdelingen P&O/HR (adviseurs, beleidsmedewerkers), (Arbeids-) juristen bij afdeling P&O/HR of juridische zaken.

Ook interessant voor u