Wnra - module ontslagrecht

Incompany
AmbtenarenBedrijfsvoering
16
Max. deelnemers
1
Aantal dagen
Op aanvraag
Investering

Per 1 januari 2020 is de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) ingevoerd. Eén van de belangrijkste gevolgen van de Wnra is dat de (eenzijdige) aanstelling van ambtenaren van rechtswege is omgezet in een (tweezijdige) arbeidsovereenkomst. Daarnaast beslissen werkgevers in de sector gemeenten zelf over de vraag of zij hun medewerkers die op ingangsdatum van de Wnra in dienst zijn een schriftelijke (of digitale) arbeidsovereenkomst ter ondertekening gaan voorleggen.

In deze module staat het private ontslagrecht centraal. Hoe ziet het ontslagrecht eruit na inwerkingtreding van de Wnra? Wat moet de werkgever doen voor een goede voorbereiding van een ontslagzaak. Wat zijn ontslaggronden voor werkgevers? Hoe loopt de route via UWV of kantonrechter?

De modules heeft de focus van om theorie (ochtend) naar praktijk (middag) te schakelen.

Onderdelen van de modules zijn onder andere:

  • Ontslaggronden in het BW
  • Overeenkomsten & verschillen met ambtelijk ontslagrecht
  • UWV- en kantonrechtersroute (inclusief sectorale ontslagcommissie)
  • Wettelijke herplaatsingsplicht
  • Ontslagvolgorde en opzegtermijnen
  • Hoger beroep en cassatieTransitievergoeding en bovenwettelijke WW
  • Opzegverboden
  • Ontslag op economische gronden (reorganisatie, inclusief overgangsrecht)
  • Maatregelen en voorzieningen die getroffen moeten worden tbv de Wnra.

De kwaliteit van de module wordt gegarandeerd door de inzet van docenten met juridische ervaring. De module wordt begeleid door één vaste docent. Experts uit de praktijk worden uitgenodigd als co-docent.

Deze module is geschikt voor medewerkers van afdelingen P&O/HR (adviseurs, beleidsmedewerkers), (Arbeids-) juristen bij afdeling P&O/HR of juridische zaken.

Het doel van deze module is op de hoogte zijn van de consequenties van de Wnra mbt het ontslagrecht. En om voldoende kennis en inzicht te hebben om het private ontslagrecht in uw eigen organisatie te implementeren.

Ook interessant voor u