Workshop Matchfunding (niet behouden)

AmbtenarenSociaal domein
15
Max. deelnemers
1
Aantal dagen
€ 525,-
Investering

Hoe vergroot u de maatschappelijke impact van een subsidie? En hoe laat u inwoners mee bepalen welke initiatieven een bijdrage krijgen? Tijdens deze workshop leren wij u manieren waarop u subsidie voor maatschappelijke initiatieven slimmer inzet door een koppeling te maken met crowdfunding. Zo zorgt subsidie niet alleen voor financiering, maar stimuleert het ook initiatieven hun actief betrokken netwerk te vergroten en draagvlak te creëren.

Tijdens deze workshop bespreken we hoe ook u via matchfunding bijdraagt aan initiatieven via crowdfunding, bijvoorbeeld met een verdubbelaar. Matchfunding is een slimme manier om subsidie aan crowdfunding te koppelen. Door vanuit een subsidie bij te dragen aan crowdfunding zet u het budget effectiever in en stuurt u op succesvolle initiatieven met een betrokken netwerk.

Ook laten wij u zien hoe u met een subsidieplatform één omgeving creëert voor de aanvraag van een subsidie, het ophalen van cofinanciering en daarnaast de ondersteunde initiatieven zichtbaar maakt. Dit biedt kansen om de aanvraag, beoordeling en verantwoording efficiënter en transparanter te organiseren.

09.00 uur

Inloop met koffie en thee

09.30 uur Financiering van maatschappelijke initiatieven: subsidies, fondsen en crowdfunding
11.00 uur Slimme subsidie in de praktijk: matchfundingmodellen uit de praktijk van gemeenten, provincies en fondsen
12.00 uur Pauze
13.00 uur Ontwerp een matchfundingregeling voor je eigen gemeente
14.30 uur De juridische en fiscale aspecten van matchfunding
16.00 uur Vervolgstappen voor het slimmer inzetten van subsidie voor maatschappelijke initiatieven
17.00 uur Afsluiting

Ook interessant voor u