Workshop raadsleden aan zet in de regionale samenwerking

Incompany
RaadsledenBestuur en Veiligheid
20
Max. deelnemers
0,5
Aantal dagen
Op aanvraag
Investering
Naar schatting besteden gemeenten een derde van het budget via een samenwerkingsverband en doet de gemiddelde gemeente aan 27 van zulke verbanden mee. Ook werken steeds meer gemeenten samen met ondernemers en de wereld van onderzoek en onderwijs, de Triple Helix. Beide ontwikkelingen bieden kansen om meer te doen voor inwoners, maar stellen raadsleden ook voor een uitdaging. Hoe oefen je invloed uit en speel je als raadslid een betekenisvolle rol? En hoe houd de democratie grip en controle op regionale samenwerkingsverbanden? In deze korte, praktische workshop gaan we uit van de vragen van de deelnemers en wisselen we blokken theorie af met interactieve opdrachten.
In deze workshop komen de volgende punten aan de orde:
  • hoe behaalt u als raadslid resultaten voor de inwoners van regio en gemeente?
  • hoe bent u als raadslid van betekenis als volksvertegenwoordiger op het bovengemeentelijke niveau?
  • hoe blijft u relevant terwijl steeds meer taken en budgetten via de samenwerking lopen?
  • wat zijn uw wettelijke en praktische mogelijkheden?
  • hoe reduceren we de complexiteit tot de hooflijnen die voor het raadswerk van belang zijn?
  • hoe boekt u succes, creëert u raadswerkplezier ondanks de wirwar aan spelregels, motieven, agenda's, rollen en dilemma's in de samenwerking?

Een aanvullende workshop om dit onderwerp te verdiepen en te verrijken is mogelijk.
Om tijdens het programma een sterke koppeling tussen de theorie en praktijk te kunnen realiseren en waarborgen, werkt de VNG Academie met trainers uit de (gemeentelijke) praktijk. Zij beschikken - naast inhoudelijke kennis over ruime didactische ervaring zodat aansluiting bij leerdoelen en leerwensen zijn gegarandeerd. Dit onderdeel wordt verzorgd door een ervaren trainer, tevens verbonden aan de VU Law Academy. Hij is voormalig regiosecretaris en directeur van de faculteit Maatschappij en Recht in Utrecht en begeleidt gemeenten bij samenwerkingsvraagstukken.

De bijeenkomst heeft het karakter van een basisbijeenkomst en wordt door één trainer begeleid. Indien uw gemeenteraad groter is dan het maximaal aantal personen, u meer verdieping en/of interactie wenst, dan is het mogelijk dat de workshop door twee of meerdere trainers wordt verzorgd. Het is ook mogelijk om meerdere dagdelen te plannen.

Ook interessant voor u

Uitgelicht