Bijscholingstraining Omgevingsveiligheid en VTH

Dag
1
Max. deelnemers
12
Investering
Kosteloos
Voor wie?
Beleidsambtenaren, Ambtenaren

Schrijf je nu in!

Inschrijven Brochure
 • De praktijk centraal
 • Actueel én specifiek voor gemeenten
 • Op maat door heel Nederland

Deze bijscholingstraining gaat specifiek in op het nieuwe beleid m.b.t. de inwerkingtreding van de Omgevingswet en richt zich met name op de belangrijke begrippen van externe veiligheid, hoe de veiligheidsrisico’s beheerst kunnen worden en welke activiteiten onder het EV-risico vallen. Tot slot krijg je tips mee en wordt er aandacht besteed aan de registratie.

De bijscholingsdag duurt van 09.00 uur tot circa 17.00 uur, inclusief pauzes en tijd om zelfstandig opdrachten uit te voeren. Het programma is als volgt:

 • Lesblok 1
  Opfrissen externe veiligheid
 • Lesblok 2
  Milieubelastende activiteiten (MBA’s) met een extern veiligheidsrisico
 • Lesblok 3
  Aan de slag!
 • Lesblok 4
  Tips en registratie externe veiligheidsrisico’s

De training is bedoeld voor medewerkers die in hun dagelijks werk direct of indirect te maken hebben met omgevingsveiligheid en taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) zoals vergunningverleners, toezichthouders en adviseurs van omgevingsdiensten en veiligheidsregio’s.

Om tijdens het programma een sterke koppeling tussen de theorie en praktijk te kunnen realiseren en waarborgen, werkt VNG Connect Academie met docenten uit de praktijk. Zij beschikken naast inhoudelijke kennis over ruime didactische ervaring zodat aansluiting bij leerdoelen en leerwensen zijn gegarandeerd. Deze training wordt uitgevoerd in samenwerking met Oostkracht10.

De bijscholingstraining Omgevingsveiligheid en VTH is een ééndaagse klassikale bijeenkomst. Vooraf zal een digitale intake toegezonden worden waarin u uw leervragen kunt stellen. Tijdens de training komen deze aan bod.

De training wordt afgesloten met een digitale toets, deze kunt u na afloop van de training thuis maken. De toets is voorwaardelijk voor het ontvangen van het certificaat.

U kunt zich tot 14 dagen voor aanvang van de training afmelden. Besluit u binnen 14 dagen voor aanvang af te zien van deelname, dan zal een no-show fee in rekening worden gebracht, deze bedraagt 100,- excl. Btw.

Ons aanbod is ook als In company beschikbaar

Na deelname aan de training:

 • herkent u Milieubelastende activiteiten (MBA) met een extern veiligheidsrisico
 • kent u het juridisch kader in het omgevingsrecht (Activiteitenbesluit, Bevi, PGS en vergunning)
 • kent u de classificatie van gevaarlijke stoffen volgens het ADR / CLP
 • bent u in staat om de begrippen plaatsgebonden risico en groepsrisico (aandachtsgebieden) te begrijpen en beoordelen
 • kunt u de eisen aan de ‘standaard’ MBA’s uit het Bevi beoordelen
 • kent u de verplichting tot registratie van gevaarlijke stoffen