Cursus gemeentefonds in één dag!

Dag
1
Max. deelnemers
15
Investering
460
Voor wie?
Ambtenaren
Eerste startdatum:
26 Sep. 2024 (Utrecht)

Schrijf je nu in!

Inschrijven Brochure
 • De praktijk centraal
 • Actueel én specifiek voor gemeenten
 • Op maat door heel Nederland

Het gemeentefonds vormt de belangrijkste inkomstenbron van de gemeenten. Hoe werkt de algemene uitkering uit het gemeentefonds? Hoe komt het dat de algemene uitkering krimpt of groeit? Krijg je als gemeente automatisch meer geld uit het gemeentefonds als je meer inwoners hebt? Tijdens deze interactieve cursus Gemeentefonds krijgt u antwoord op dit soort vragen en de actuele ontwikkelingen op het gebied van het gemeentefonds. Termen als accressen, taakmutaties, uitkeringsfactor, omgevingsadressendichtheid en netto gecorrigeerde rijksuitgaven zullen geen geheimen meer voor u hebben. Verdieping gebeurt aan de hand van concrete casusposities met een ruime mogelijkheid om je vragen te stellen en te discussiëren.
 
Tijdens deze cursus komt niet alleen de laatste stand van de herverdeling van het gemeentefonds aan de orde, maar ook de actuele ontwikkelingen.

Ochtend: Voeding van het gemeentefonds…
 • als gevolg van rijksuitgaven;
 • als gevolg van taakmutaties.
 • casussen.
 
Middag: Verdeling van het gemeentefonds
 • overzicht en uitleg verdeelmaatstaven;
 • werking uitkeringsfactor;
 • casussen;
 • actuele ontwikkelingen.

De kwaliteit van de cursus wordt gegarandeerd door de inzet van een ervaringsdeskundige docent financiën uit de gemeentelijke praktijk. Hij beschikt - naast inhoudelijke kennis - over ruime didactische ervaring zodat aansluiting bij leerdoelen en leerwensen zijn gegarandeerd.

Na deelname aan de training:

 • heeft u kennis over de voeding van het gemeentefonds;
 • heeft u inzicht in de verdeling van het gemeentefonds;
 • bent u op de hoogte van de actuele ontwikkelingen.