E-learning Wmo-toezicht voor Raadsleden

Dagen
1 uur
Max. deelnemers
Onbeperkt
Investering
Kosteloos
Voor wie?
Raadsleden

Schrijf je nu in!

Start E-learning Brochure
  • De praktijk centraal
  • Actueel én specifiek voor gemeenten
  • Op maat door heel Nederland

Als raadslid speelt u een belangrijke rol bij het versterken van het toezicht op de zorg en ondersteuning die kwetsbare burgers in uw gemeente vanuit de Wmo ontvangen. De nieuwe e-learning Wmo-toezicht geeft u handvatten om deze rol nog beter in te vullen.

Kwetsbare burgers moeten de zorg en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben en waar ze recht op hebben. Vanuit de Wmo 2015 is uw college verantwoordelijk voor het toezicht op de kwaliteit en rechtmatigheid. En dat toezicht is nodig. Denk alleen maar aan de berichten over zorgcowboys die regelmatig in de media verschijnen. Zelfverrijking ten koste van kwetsbare burgers. Dat is een zeer ongewenste situatie die we met elkaar willen voorkomen en die vraagt om een stevige aanpak. De basis van die aanpak bestaat uit het goed inrichten en uitvoeren van Wmo-toezicht en -handhaving. Alleen zo kan uw gemeente de kwaliteit van de zorg en ondersteuning waarborgen, fouten en fraude zoveel mogelijk voorkomen en de genoemde zorgcowboys weren. Als raadslid kunt hier vanuit uw controlerende rol een grote bijdrage aan leveren.

Nu blijkt uit recent onderzoek van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd dat er onder raadsleden nog onvoldoende kennis is van Wmo-toezicht. Daarom ontwikkelde de VNG deze e-learning, die u in 45 minuten tijd meevoert langs alle belangrijke aspecten en dillema’s van dit toezicht.

Na deelname aan de training:

  • hoe het toezichtlandschap eruitziet en welke rol de Wmo-toezichthouder(s) van uw gemeente hierin speelt/spelen;
  • welke rol de raad heeft bij het versterken van het Wmo-toezicht:
    • hoe u controleert of het toezicht in uw gemeente goed is geregeld;
    • hoe u omgaat met toezichtbevindingen;
  • hoe calamiteiten en fraude regelmatig om (politieke) aandacht vragen.