E-learning WMO voor toezichthouders kwaliteit bij gemeenten

Max. deelnemers
Onbeperkt
Investering
Kosteloos
Voor wie?
Ambtenaren

Schrijf je nu in!

Start E-learning Brochure
  • De praktijk centraal
  • Actueel én specifiek voor gemeenten
  • Op maat door heel Nederland

Welkom bij de leerreis‘Wmo Toezichthouders kwaliteit ’. Als Toezichthouder Wmo speelt u een belangrijke rol bij het toezicht op de kwaliteit van zorg en ondersteuning die kwetsbare burgers in uw gemeente vanuit de Wmo ontvangen. Deze e-learning geeft u handvatten om deze rol nog beter in te vullen.

Kwetsbare burgers moeten de zorg en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben en waar ze recht op hebben. Vanuit de Wmo-2015 is de gemeente verantwoordelijk voor het toezicht op de kwaliteit en rechtmatigheid. En dat toezicht is nodig. Denk alleen maar aan de berichten over zorgcowboys die regelmatig in de media verschijnen. Zelfverrijking ten koste van kwetsbare burgers. Dat is een zeer ongewenste situatie die we met elkaar willen voorkomen en die vraagt om een stevige aanpak. De basis van die aanpak bestaat uit het goed inrichten en uitvoeren van kwaliteits- en rechtmatigheidstoezicht op de Wmo. Zo kan uw organisatie de kwaliteit van de zorg en ondersteuning beter waarborgen, worden fouten en fraude mogelijk voorkomen en kan fraude worden opgespoord.

Om uw rol als toezichthouder Wmo verder te professionaliseren ontwikkelde de VNG samen met toezichthouders uit de praktijk (gemeenten, GGD’s, IGJ) deze e-learning, waar u aan de hand van 3 casussen meerdere modules doorloopt. Deze zijn overigens ook los te volgen.

  • Kennis maken met de Wmo en het wettelijk kader;
  • De rol van toezichthouders;
  • Vakmanschap - gespreksvaardigheden voor toezichthouders;
  • Toezichthouder Wmo Kwaliteit in de praktijk;
  • Adviesrapporten schrijven.

Wij wensen u veel leerplezier en ontvangen na afloop graag eventuele feedback op de e-learning!