Eendaagse basiscursus Gemeentefinanciën voor wethouders

Dag
1
Max. deelnemers
15
Investering
460
Voor wie?
Wethouders
Eerste startdatum:
18 Okt. 2024 (Utrecht)

Schrijf je nu in!

Inschrijven Brochure
 • De praktijk centraal
 • Actueel én specifiek voor gemeenten
 • Op maat door heel Nederland

Wat is voor u als wethouder echt belangrijk om te weten als het gaat om financiën?

U bent op zoek naar gedegen inzicht in de gemeentelijke financiën en hoe u daarmee om kunt gaan in de praktijk? Niet het complete financieel-technische verhaal, maar wel zoveel dat u een goede gesprekspartner kunt zijn voor raadsleden, collega’s en (financiële) ambtenaren?

In antwoord daarop organiseert de VNG Connect Academie een cursus gemeentefinanciën exclusief voor wethouders (met of zonder financiën in hun portefeuille).

Programma:
In deze cursus leert u hoe u kunt meepraten in het college en makkelijker kunt communiceren met de experts. U krijgt helderheid in het abracadabra van BBV, Fido, EMU, SiSa, etc. U neemt uw eigen casuïstiek mee. Aan de hand daarvan gaat u met de andere deelnemers aan de slag om met elkaar kennis te delen en inzicht te verwerven.

Na deelname aan deze cursus heeft u inzicht in de volgende hoofdthema’s:

 • Korte introductie in de wettelijke regels en voorschriften;
 • Planning & Control cyclus (inclusief begroting, jaarrekening, tussenrapportages, etc.):
  • Wat wordt op welk moment van u als bestuurder verwacht?
  • Kunt u zich het beste opstellen in het college wanneer deze producten ter besluitvorming voorliggen?
 • Waar komt het geld vandaan en hoe wordt het uitgegeven?
  • Hoe werkt het gemeentefonds, kunnen we onbeperkt belastingen invoeren of verhogen?
  • Wat is het verschil tussen belastingen en heffingen?
  • Wat zijn mogelijkheden om de inkomsten te verhogen?
 • Hoe ziet de financiële huishouding eruit en welke rol spelen de instrumenten van de begrotingscyclus – begroten en verantwoorden – daarin?;
 • Uitleg over veel voorkomende financiële begrippen, zoals baten en lasten, exploitatieoverzicht, balans, kredieten, kapitaallasten; het onderscheid tussen dekken en financieren;
 • Welke risico’s loopt de gemeente en wat betekent dit voor uw portefeuille?;
 • Wat is het verschil tussen reserves en voorzieningen, waar bent u als portefeuillehouder verantwoordelijk voor en waar niet?;
 • Waar en hoe vindt u nog ruimte in de begroting dat te gebruiken is als ‘wisselgeld?;’
 • Wat houdt rechtmatigheid in en moet een begroting of jaarrekening altijd rechtmatig zijn?

Deze basiscursus is bedoeld voor wethouders (met of zonder financiën in hun portefeuille). Het is zowel interessant voor startende wethouders, als voor wethouders die hun algemene financiële kennis willen opfrissen en aanvullende inzichten willen in recente ontwikkelingen.

De VNG Academie werkt met trainers uit de (gemeentelijke) praktijk. Zo garanderen we tijdens het programma een sterke koppeling tussen de theorie en praktijk. Zij beschikken - naast inhoudelijke kennis - over ruime didactische ervaring zodat aansluiting bij leerdoelen en leerwensen is gegarandeerd.

Ons aanbod is ook als Incompany beschikbaar