iBewustzijn Overheid Bewust en veilig omgaan met (digitale) informatie!

Max. deelnemers
Onbeperkt
Investering
Kosteloos
Voor wie?
Ambtenaren

Schrijf je nu in!

Start E-learning Brochure
  • De praktijk centraal
  • Actueel én specifiek voor gemeenten
  • Op maat door heel Nederland

Overheden staan voor grote uitdagingen op het gebied van informatieveiligheid. Zeker nu de landelijke politiek digitale overheidsdienstverlening als speerpunt heeft gekozen. Incidenten rond informatieveiligheid hebben grote gevolgen. Naast hackers met kwade bedoelingen, kunnen incidenten ook ontstaan door onzorgvuldigheid van medewerkers. Verkeerd omgaan met inlognamen en wachtwoorden, gebruik maken van gratis online (en mogelijk onveilige) clouddiensten, onbedoeld verspreiden van gevoelige informatie via privémail of USB-sticks en printen van gevoelige documenten op onbeheerde printers. Het zijn allemaal voorbeelden uit de dagelijkse praktijk die duiden op het belang van voldoende bewustzijn bij het werken met (gevoelige) informatie.
Om gemeenten, provincies en waterschappen te helpen met het verbeteren van de informatieveiligheid van hun organisatie en het bewustzijn van de medewerkers te verhogen, biedt de VNG Academie in samenwerking met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Taskforce Bestuur en Informatieveiligheid Dienstverlening (BID): iBewustzijn Overheid aan.

iBewustzijn Overheid staat voor informatiebewustzijn voor iedereen binnen alle overheden. Aangezien iBewustzijn een breed onderwerp is, er steeds meer plaats onafhankelijk gewerkt wordt met steeds meer verschillende apparaten en online diensten, zijn de onderwerpen in vier thema’s ondergebracht.
 
E-learning modules
Via de online leeromgeving van de VNG Academie maken de gebruikers kennis met de vier thema’s via vier e-learning modules. Elke e-learning module is uitgerust met een toets waarmee de kennis over informatiebewustzijn getoetst wordt.
 
Doel
Het doel van iBewustzijn is verandering in kennis, houding en vaardigheden binnen de organisatie te realiseren. Betekenisgeving en verandering in individueel gedrag via vijf stadia: weten, erkennen, willen, kunnen staan daarbij centraal zodat de informatieveiligheid van de organisatie wordt verbeterd evenals het bewustzijn van de medewerkers
 

iBewustzijn Overheid is bedoeld en gemaakt voor alle medewerkers van de provincies, waterschappen en gemeenten. 

Na deelname aan de training:

  • bent u bewust op welke wijze u veilig en zorgvuldig dient om te gaan met (gevoelige) digitale informatie.