Kennisatelier GALA en IZA

Dagen
1.5
Max. deelnemers
20
Investering
150
Voor wie?
Ambtenaren
Eerste startdatum:
17 Sep. 2024 (Zwolle)

Schrijf je nu in!

Inschrijven Brochure
 • De praktijk centraal
 • Actueel én specifiek voor gemeenten
 • Op maat door heel Nederland

Sinds de ondertekening van het Integraal Zorg Akkoord (IZA) en het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) zijn gemeenten in Nederland druk bezig met het opstellen van regionale en lokale afspraken rondom gezondheidsbevordering en preventie. Deze afspraken zijn erop gericht om inwoners gezond en actief te laten opgroeien en leven.  Goed kunnen samenwerken met zorgpartijen, met anderen gemeenten en (domeinoverstijgend) binnen de eigen gemeente is nodig om de transitie van zorg naar gezondheid te kunnen maken.

Uit een enquête die we in het voorjaar van 2024 hebben uitgevoerd, bleek dat er grote interesse is onder beleidsambtenaren om ervaringen uit te wisselen met andere gemeenten en regio’s. In deze leergang zullen we daarom vanuit casuïstiek ingaan op de uitdagingen van samenwerken en de factoren die een samenwerking succesvol maken. Welke rol kun je daarin vervullen, en wat vraagt het aan vaardigheden en gedrag? De focus van deze leergang ligt op de samenwerkingsverbanden die nodig zijn voor het behalen van de doelen uit het IZA en GALA. Ook na de looptijd van deze akkoorden zijn deze samenwerkingsverbanden een goede basis om verder te werken aan de gezondheid van de inwoners. 

Tijdens de kennisateliers komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Domeinoverstijgend samenwerken
 • Tips over lokale en regionale verdeling
 • Regionale preventie-infrastructuur
 • Ketenaanpak

Daarnaast komen ook de volgende vaardigheden als belangrijkste ontwikkelpunten aan bod:

 • Samenwerking met ketenpartners 
 • Beleidsontwikkeling en implementatie

Nikki Willems is organisatieadviseur bij Common Eye, een organisatieadviesbureau gespecialiseerd in samenwerken. Zij zal als trainer de kennisateliers verzorgen in samenwerking met een co-trainer van de VNG.

Na deelname aan de training:

 • heeft u uw kennis en deskundigheid op het gebied van IZA en GALA vergroot
 • kunt u efficiënter samenwerken binnen de gemeente en regio   
 • kunt u uw regierol in de netwerksamenwerking beter vervullen