Leeratelier regionaal samenwerken

Dagen
5
Max. deelnemers
20
Investering
Op aanvraag
Voor wie?
Ambtenaren

Schrijf je nu in!

Neem contact op voor meer informatie over deze Incompany training. Brochure
 • De praktijk centraal
 • Actueel én specifiek voor gemeenten
 • Op maat door heel Nederland

Samenwerken: recent onderzoek laat zien dat iedere gemeente actief is ruim 30 samenwerkingsverbanden. Met lichte, informele constructies, tot stevige openbare lichamen. Samen met gemeenten en andere overheden via pacten, deals en akkoorden voor een maatschappelijke opgave, maar ook steeds vaker ‘responsief’ met maatschappelijke organisaties en inwoners.

 • Hoe houdt u als gemeente grip op al die samenwerkingsverbanden?
 • Kunt u überhaupt sturen in de netwerksamenleving?
 • Hoe richt u een samenwerking goed in?
 • Welke instrumenten heeft u tot uw beschikking?
 • Hoe gaat u in een samenwerking om met al die verschillende partners, binnen en buiten de gemeente, met eigen agenda’s, belangen, drijfveren en motieven?

In het vierdaagse leeratelier 'Regionaal samenwerken' gaan we in op bovenstaande vragen. We kijken vanuit een theoretische en een praktische invalshoek naar het vraagstuk en vanuit uw eigen casuïstiek.
Vanuit de theorie: welke actuele inzichten biedt de wetenschap ons om het werken in de netwerksamenleving beter te begrijpen en welke (bestuurlijke en juridische) instrumenten heeft u tot uw beschikking om samenwerking goed vorm te geven?
Vanuit de praktijk: hoe past u die inzichten daadwerkelijk toe in de dagelijkse praktijk, wat werkt wel en niet en waarom? Welke dilemma's komt u tegen en hoe kunt u daar mee omgaan? Uw eigen casus is de rode draad van het leeratelier.

Thema’s die aan de orde kunnen komen, zijn:

 • Veiligheidsregio’s/Covid/gezondheidszorg (GGD)
 • Regionale Energie Strategieën (RES)
 • Afval, milieu, duurzaamheid en omgevingsdiensten
 • Arbeidsmarktregio’s, participatie, werk en inkomen
 • Woningmarkt/Omgevingswet
 • Economie, mobiliteit en bedrijvigheid
 • Kennisinfrastructuur, onderwijs en HRM
 • Zorg en welzijn
 • etc.

Dag 1 Het speelveld verkend

 • De ontwikkelingen in de bestuurlijke samenwerking in Nederland
 • Onderlinge kennismaking, uitwisseling: vormen van leergroepen
 • Samenwerken in de praktijk: bijdragen van een bestuurder of gemeentesecretaris

 Dag 2 Grip op samenwerken

 • Motieven, dilemma's, succes- en faalfactoren in het samenwerken
 • De samenwerkingsprofessional 1: omgaan met bestuursstijlen

 Dag 3: Structuren en netwerken

 • De structuur van samenwerken: vormen, soorten en governance
 • De samenwerkingsprofessional 2: samenwerken in ketens en netwerken, netwerkleiderschap, de gemeente als regisseur

 Dag 4 (middag) De werkvloer

 • Vaardigheden en de rolverdeling in het stadhuis

 Dag 5  (middag): Presentatie van plan van aanpak eigen casus

 • Pitchen voor elkaar, uw collega's, leidinggevenden

Maatwerk
Ook is het mogelijk om een speciaal Leeratelier op maat te maken voor uw eigen regio of gemeentelijke samenwerking. Dan staan uw eigen, specifieke samenwerkingsthema’s centraal, zetten we gastsprekers uit uw eigen regio in en versterken we tevens het onderlinge netwerk.

De vierdaagse leergang Samenwerken biedt grip op samenwerken voor overheidsprofessionals die te maken krijgen met de samenwerking, zowel beleidsmatig als op uitwerkings- en op concernniveau.

Meer specifiek staan de volgende doelen centraal tijdens de leergang:

 • Inzicht in de relevante maatschappelijke en regionale ontwikkelingen
 • Scherp beeld van het krachtenveld rondom de samenwerkingsthema's
 • Inzicht in de motieven, dilemma's en governance van samenwerken: rolverdelingen, relaties, processen en democratische legitimatie
 • Inzicht in samenwerken in ketens en netwerken, netwerkleiderschap
 • Inzicht over uw eigen bijdrage, rol en voorkeurstijlen in samenwerken
 • Het samen tot een oplossing brengen van een eigen samenwerkingscasus
 • Het versterken van uw persoonlijke regionale netwerk

Hoofddocent is Maarten Hageman, voormalig secretaris van de regio’s Nijmegen en Rivierenland en directeur van de Faculteit Maatschappij en Recht Hogeschool Utrecht en docent Governance aan de VU Law Academy.
Verder werken ervaren gastdocenten mee die gespecialiseerd zijn in keten- en netwerksamenwerking. Ook zijn er bijdragen van bestuurders en gemeentesecretarissen, die als gastspreker hun kennis en ervaring interactief delen met de deelnemers.

‘De leergang is inhoudelijk interessant en wordt gegeven door een zeer enthousiaste leercoach. Door het inbrengen van een eigen casus wordt de leergang erg interactief. De stof is direct in de praktijk toe te passen’

‘Geweldige leergang, zeer aan te raden voor toekomstige samenwerking professionals! Goed toepasbaar op de weerbarstige praktijk’

‘Door deze leergang ben ik me nog meer bewust dat je alle succesfactoren nodig hebt om tot een goede samenwerking te komen. Daarbij is het belangrijk dat je bij samenwerking ook een andere 'bril' opzet, zodat je in de samenwerking hetzelfde doel blijft houden. Deze leergang is voor iedereen een aanrader!!

Na deelname aan de training:

 • heeft u inzicht in actuele maatschappelijke ontwikkelingen;
 • heeft u een scherp beeld van het krachtenveld rondom samenwerking;
 • kent u de beschikbare (juridische) instrumenten;
 • heeft u actuele kennis en samenwerkingsvaardigheden; succes- en faalfactoren;
 • kent u hedendaagse motieven en vormen van samenwerking;
 • heeft u grip op samenwerking.