Leergang Sturen in vertrouwen

Dagen
4
Max. deelnemers
15
Investering
595
Voor wie?
Ambtenaren

Schrijf je nu in!

Inschrijven Brochure
  • De praktijk centraal
  • Actueel én specifiek voor gemeenten
  • Op maat door heel Nederland

Gemeenten hebben de opgave het samenleven van inwoners mogelijk te maken. Vanuit een angst voor chaos gaat dit veelal gepaard met een drang naar beheersing. De laatste jaren dringt het bewustzijn door dat dit juist soms chaos teweegbrengt. In deze cursus zoeken wij naar een andere manier van kijken waarin niet wantrouwen en beheersing maar vertrouwen en vakmanschap de sleutelwoorden zijn.

De leergang bestaat uit vier dagdelen. Elk dagdeel zet een aspect van de beleidscyclus centraal, waarbij we doordenken hoe je een beweging van wantrouwen naar vertrouwen kunt inzetten. We bespreken daarbij hoe het perspectief van de ambtenaar als ambachtsman kan inspireren. Voorafgaand aan elke bijeenkomst krijgt u literatuur te lezen en wat denkvragen mee.

Deze leergang heeft een reflectief karakter: we bieden geen pasklare oplossingen of stappenplannen. In plaats daarvan bieden we een denkkader, gebaseerd op recente bestuurskundige literatuur. In de leergang laten we onszelf en onze professionele praktijk bevragen door de literatuur. U oefent in deze leergang een ‘reflectieve practitioner’ te zijn.

  • Dagdeel 1 - Beheersingsdenken en ambtelijk vakmanschap
  • Dagdeel 2 - Beleidsontwikkeling “Ambities, taal en onbedoelde gevolgen"
  • Dagdeel 3 - Beleidsuitvoering “Inzicht in professionele praktijken"
  • Dagdeel 4 - Beleidsevaluatie “Verantwoording, inquisitie en leren”

Elke bijeenkomst bestaat uit een mix van theoriebespreking, dialoog over casuïstiek uit de eigen praktijk en verwerkingsopdrachten in groepen.

Deze leergang is geschikt voor beleidsmedewerkers (junior / senior) en strategisch adviseurs bij gemeenten.

Dr. Wim Dekker is lector Informele Netwerken en Laatmoderniteit aan de Christelijke Hogeschool Ede. Hij geeft als lector leiding aan de Werkplaats Sociaal Domein Gelderse Vallei. Ook doceert hij sociologie bij de opleiding Social Work aan de CHE. Regelmatig verschijnen beschouwingen van hem over het sociaal werk op kennisplatform socialevraagstukken.nl.

Dr. Robert van Putten is lector Bezieling & Professionaliteit aan de Christelijke Hogeschool Ede. Hij doet onderzoek naar ‘tijd en professionaliteit’ en naar de rol van maakbaarheidsdenken in bestuur en beleid. Hij publiceerde daarover onder andere De ban van beheersing: naar een reflexieve bestuurskunst (2020), waarop deze leergang mede is gebaseerd.

“Ambtelijk vakmanschap vraagt ambachtelijk handelen. Dit is ‘goed werk willen leveren’, ‘de kracht van je gereedschap kennen’ en ‘weten dat elke opdracht uniek is’. Toepasbaar voor elke publieke organisatie!”

“Ik heb genoten van de luxe om stil te staan bij de dynamiek die (bewust en onbewust) speelt in overheidsbeleid. Een leergang die goed is opgebouwd vanuit theorie, ik direct in de praktijk kon toepassen en - last but not least - gewoon erg leuk was!”

"Het lezen van de literatuur, het bewust stilstaan, het delen van ervaringen en inzichten en het reflecteren op persoonlijk en organisatorisch handelen was enorm helpend voor mij als beleidsadviseur."

Na deelname aan de training:

  • heeft u dieper inzicht in de dynamiek van beheersing en controle die bijdraagt aan wantrouwen in het openbaar bestuur;
  • kent u nieuwe concepten om sturing vanuit vertrouwen en vakmanschap vorm te geven;
  • Kunt u inspirerende dialogen aangaan met vakgenoten over ambachtelijk werken als ambtenaar, rond de filosofie, ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van beleid.