Masterclass Bibliotheekbeleid voor gemeenten

Dag
1
Max. deelnemers
15
Investering
470
Voor wie?
Ambtenaren
Eerste startdatum:
12 Nov. 2024 (Utrecht)

Schrijf je nu in!

Inschrijven Brochure
 • De praktijk centraal
 • Actueel én specifiek voor gemeenten
 • Op maat door heel Nederland

Bibliotheken doen veel meer dan boeken uitlenen. Ze dragen bij aan de aanpak van maatschappelijke opgaven in uw gemeente, zoals laaggeletterdheid en digibetisme. Wat bieden zij daarbij concreet aan? En hoe krijgt u als gemeente grip op de dienstverlening en de subsidiering? Tijdens de masterclass Bibliotheekbeleid wordt ingegaan op deze en andere vragen. 

De masterclass Bibliotheekbeleid voor gemeenten geeft inzicht in de werking van bibliotheekwerk in Nederland en reikt handvatten aan voor gemeentelijk beleid. 

Tijdens de masterclass komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Introductie, kennismaking en ophalen vragen
 • Trends en ontwikkelingen rond bibliotheken
 • Van wet, via maatschappelijke opgave naar gemeentelijk beleid
 • Maatschappelijke opgave bibliotheekwerk
 • Gemeentelijk bibliotheekbeleid; van maatschappelijk effect naar subsidieverlening
 • Het bibliotheekstelsel; hoe is het bestuurlijk georganiseerd?
 • Bibliotheekwerk in de praktijk; dienstverlening van bibliotheken?
 • Sturing op de subsidierelatie
 • Beantwoording openstaande vragen en afronding

Deze masterclass Bibliotheekbeleid voor gemeenten is bedoeld voor professionals die binnen gemeentelijke organisaties/samenwerkingsverbanden het bibliotheekvraagstuk anders willen aanpakken. Door de theorie te koppelen aan het bibliotheekvraagstuk uit uw eigen praktijk, ontwikkelt u een reflexieve houding en nieuwe handelingsperspectieven binnen de complexe situatie waarbinnen u moet opereren.

De docent heeft actuele kennis van zaken, is direct betrokken en adviseert bij relaties met door overheden gefinancierde instellingen waaronder bibliotheken. De docent heeft ervaring vanuit de rol van de overheid, maar ook als directeur-bestuurder van een bibliotheekorganisatie en als adviseur voor instellingen, gemeenten en provincies.

Na deelname aan de training:

 • bent u op de hoogte van de laatste trends en ontwikkelingen op het gebied van bibliotheekwerk;
 • heeft u inzicht in de werking van bibliotheekwerk in Nederland met handvatten voor gemeentelijk beleid;
 • weet u hoe u het bibliotheekbeleid voor uw gemeente kan vormgeven;
 • kunt u de opgedane kennis in praktijk brengen aan de hand van uw eigen casus.