Meet-up ‘Rechtmatigheidsverantwoording in de praktijk’

Dagen
0.5
Max. deelnemers
25
Investering
310
Voor wie?
Ambtenaren
Eerste startdatum:
10 Sep. 2024 (Utrecht)

Schrijf je nu in!

Inschrijven Brochure
  • De praktijk centraal
  • Actueel én specifiek voor gemeenten
  • Op maat door heel Nederland

Vervolg op workshop Rechtmatigheidsverantwoording.

Sinds het boekjaar 2023 dient elke gemeente zelfstandig een rechtmatigheidsverantwoording in de jaarrekening op te nemen. Hiermee wordt verantwoording over de naleving van de regels die relevant zijn voor het financiële reilen en zeilen binnen uw gemeente afgelegd. De accountant doet in dit geval geen uitspraak richting de gemeenteraad over het financieel rechtmatig handelen binnen uw gemeente. Wel blijft de accountant de juistheid en volledigheid van de rechtmatigheidsverantwoording controleren. Het hiervoor genoemde heeft gevolgen voor de werkwijze en de mogelijke inrichting van een interne controlefunctie binnen uw gemeente. Daarbij wordt de gemeente geacht in staat te zijn om tot de rechtmatigheidsverantwoording te komen.

Afgelopen jaren zijn de workshops Rechtmatigheidsverantwoording vanuit bovengenoemde context aangeboden en meermaals succesvol uitgevoerd. Uit de evaluatie van de workshops is de behoefte naar voren gekomen om de transfer van het geleerde naar de praktijk met vakgenoten te delen en samen ‘’sparrend verder te leren’’. In dit kader wordt de Meet-up ‘Rechtmatigheidsverantwoording in de praktijk’ aangeboden. Deze interactieve evaluatie- c.q. reflectiesessie is een vervolg op de workshops Rechtmatigheidsverantwoording en biedt de mogelijkheid om uitdagende praktijkcasussen met vakgenoten te bediscussiëren, best practices te delen en concrete leermomenten met elkaar uit te wisselen. 

Het programma duurt van 13.00 - 16.30 uur met aansluitend een borrel. De inloop is vanaf 12.30 uur met koffie/thee (geen lunch).

Tijdens de Meet-up ‘Rechtmatigheidsverantwoording in de praktijk’ staan onderstaande onderwerpen centraal:

  • Korte terugblik op de inhoud van de workshops Rechtmatigheidsverantwoording van voorgaande jaren.
  • Het bespreken en bediscussiëren van uitdagende praktijkcasussen en best practices/lessons learned. 
  • Het uitwisselen van concrete leermomenten uit de praktijk.
  • Informele borrel waarbij deelnemers elkaar kunnen opzoeken (in het kader van netwerk).

Deze meet-up is geschikt voor:

  • Ambtenaren binnen het financiële werkveld die actief betrokken zijn geweest bij het komen tot een rechtmatigheidsverantwoording van de betreffende gemeente. 
  • Deelnemers die afgelopen jaren hebben deelgenomen aan de workshop Rechtmatigheidsverantwoording die actief betrokken zijn geweest bij het komen tot een rechtmatigheidsverantwoording van de betreffende gemeente.

De Meet-up ‘Rechtmatigheidsverantwoording in de praktijk’ wordt begeleid door twee ervaringsdeskundigen, te weten Linda Braam en Jolanda van Tongeren. Beiden zijn werkzaam binnen een gemeente en nauw betrokken bij de implementatie van de rechtmatigheidsverantwoording.

Zeer vakbekwame trainers die goed ingaan op de specifieke leervragen.

Bondige interactieve workshop die je goed helpt de juiste stappen te zetten die nodig zijn.

Praktische update van alle informatie die er al is.

Prettig, tevens vanwege het delen van ervaringen met medewerkers van andere gemeenten.