Online training Omgevingsveiligheid voor Ruimtelijke Planmakers

Dag
1
Max. deelnemers
20
Investering
Kosteloos
Voor wie?
Ambtenaren

Schrijf je nu in!

Inschrijven Brochure
  • De praktijk centraal
  • Actueel én specifiek voor gemeenten
  • Op maat door heel Nederland

U heeft als ruimtelijk planmaker invloed op de invulling van het onderdeel omgevingsveiligheid van het omgevingsplan. Tijdens deze training gaat u zelf aan de slag met de wettelijke verplichtingen, beleidsvrijheid en mogelijkheden en kunt u dit na afloop ook toepassen in de eigen organisatie.

Doel van deze bijscholing is inzicht krijgen in hoe het thema omgevingsveiligheid straks een (grotere) rol speelt bij ruimtelijke ontwikkelingen. Wat is het wettelijk kader? Wat kun je regelen in het omgevingsplan en wat in de milieuvergunning? Aan de hand van een casus met een woningbouwopgave in de omgeving van risicobronnen (onder meer een transportroute gevaarlijke stoffen) lichten we de theorie toe. Hierbij leggen we de link met andere thema’s van de Omgevingswet, zoals bijvoorbeeld energietransitie.

De training bestaat uit een afwisseling van theorie en praktijk over hoe je met omgevingsveiligheid kunt omgaan in het omgevingsplan. We staan stil bij de wettelijke verplichtingen, maar ook bij de beleidsvrijheid en de mogelijkheden die er zijn om omgevingsveiligheid op een zinvolle manier mee te nemen in het omgevingsplan.

Tijdens de training gaan cursisten ook zelf aan de slag met enkele casussen. Begrippen als aandachtsgebied, voorschriftengebied, risicogebied, bouwkundige maatregelen, gebiedstypen, e.d. komen uitgebreid aan de orde.

De bijscholing is bedoeld voor ruimtelijke planmakers bij kleine, middelgrote en grote gemeenten, hun ketenpartners, zoals provincies, omgevingsdiensten, veiligheidsregio’s, en GGD’en, en adviesbureaus. 

Om tijdens het programma een sterke koppeling tussen de theorie en praktijk te kunnen realiseren en waarborgen, werkt VNG Connect Academie met docenten uit de praktijk. Zij beschikken naast inhoudelijke kennis over ruime didactische ervaring zodat aansluiting bij leerdoelen en leerwensen zijn gegarandeerd.

De training Omgevingsveiligheid voor Ruimtelijke Planmakers is een ééndaagse online bijeenkomst en zal plaatsvinden via MS Teams. Vooraf zal een digitale intake toegezonden worden waarin u uw leervragen kunt stellen. Tijdens de training komen deze aan bod.

U kunt zich tot 14 dagen voor aanvang van de training afmelden. Besluit u binnen 14 dagen voor aanvang af te zien van deelname, dan zal een no-show fee in rekening worden gebracht, deze bedraagt 100,- excl. Btw.

Na deelname aan de training:

  • kent u de belangrijkste begrippen en wettelijke verplichtingen m.b.t. Omgevingsveiligheid;
  • weet u wat er inhoudelijk veranderd is aan de regels op het gebied van omgevingsveiligheid en waar u deze regels kunt vinden;
  • weet u wat in een omgevingsplan moet en mag regelen over omgevingsveiligheid;
  • kunt u de beleidsvrijheid voor omgevingsveiligheid benutten voor het omgevingsplan van uw eigen organisatie.