Themasessie ‘Rol burgemeester en wethouders bij de Wvggz’

Dagen
0.2
Max. deelnemers
Onbeperkt
Investering
Op aanvraag
Voor wie?
Bestuurders

Schrijf je nu in!

Neem contact op voor meer informatie over deze Incompany training. Brochure
  • De praktijk centraal
  • Actueel én specifiek voor gemeenten
  • Op maat door heel Nederland

De Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) is op 1 januari 2020 in werking getreden. Met de komst van de wet is de rol veranderd die de gemeente heeft bij de zorg voor personen die vanuit een psychische stoornis ernstig nadeel voor zichzelf of voor anderen veroorzaken. Zo kunnen burgers sinds 1 januari 2020 bij de gemeente melding maken van zorgen over deze personen. De gemeente moet deze meldingen op een juiste manier behandelen en waar nodig toeleiden naar een verkennend onderzoek.

Ook de rol voor burgemeester en wethouders verandert met de komst van de Wvggz, bijvoorbeeld in het kader van de crisismaatregel (de ‘opvolger’ van de IBS). Zo moeten betrokkenen waar mogelijk gehoord worden en verandert het samenspel met de psychiater die de medische verklaring opmaakt.

De themasessie ‘Rol burgemeester en wethouders bij de Wvggz’ gaat specifiek voor burgemeester en wethouders in op de veranderingen in de Wvggz ten opzichte van de huidige wet BOPZ. De themasessie koppelt dat tevens aan de nieuwe gemeentelijke taken, bijvoorbeeld in kader van het verkennend onderzoek.

De volgende onderwerpen komen in de training aan bod:

  • Inleiding op Wvggz in brede zin en specifiek voor de rol van burgemeester en wethouders
  • Wat verandert er voor burgemeester en wethouders?
  • Casuïstiek en dilemma’s uit de praktijk: wat doe je als…
  • Werking Khonraad systeem

In de themasessie leggen we telkens de brug tussen theorie en praktijk. Dat doen we bijvoorbeeld door casussen uit de praktijk te behandelen, dilemma’s uit het werk te bespreken alsook door het werken in ketenverband telkens als uitgangspunt te nemen. Daarbij is er veel ruimte voor eigen inbreng van casussen en vragen uit de eigen praktijk.