Training ‘Wvggz voor wijkteams en medewerkers vrijwillige zorg en preventie’

Dag
1
Max. deelnemers
Onbeperkt
Investering
Op aanvraag
Voor wie?
Ambtenaren

Schrijf je nu in!

Neem contact op voor meer informatie over deze Incompany training. Brochure
 • De praktijk centraal
 • Actueel én specifiek voor gemeenten
 • Op maat door heel Nederland

De Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) treedt op 1 januari 2020 in werking. Met de komst van de wet verandert de rol die de gemeente heeft voor personen die vanuit een psychische stoornis ernstig nadeel voor zichzelf of voor anderen veroorzaken. Zo kunnen burgers vanaf 1 januari 2020 bij de gemeente melding maken van zorgen over deze personen. De gemeente moet deze meldingen op een juiste manier behandelen en waar nodig toe leiden naar een verkennend onderzoek. Ook het uitvoeren van deze verkennende onderzoeken is een nieuwe taak voor gemeenten.

De training ‘Wvggz voor wijkteams en medewerkers vrijwillige zorg en preventie’ is bedoeld om deze professionals te leren wat de nieuwe wet voor hun werk betekent.

De volgende onderwerpen komen in de training aan bod:

 • Inleiding op Wvggz
 • Perspectief van betrokkenen
 • Verdieping voor meldmedewerkers en triagisten:
  - Rol en kernvragen bij het VO
  - Soorten melders
  - Relatie VO met bemoeizorg
  - Multiproblematiek en het VO
  - Rol gemeente bij eigen plan van aanpak en zorgplan
 • Casuïstiek en dilemma’s: wat doe je als…
 • Werking IV / Khonraad

In de training leggen we telkens de brug tussen theorie en praktijk. Dat doen we bijvoorbeeld door casussen uit de praktijk te behandelen, dilemma’s uit het werk te bespreken alsook door het werken in ketenverband telkens als uitgangspunt te nemen.

Door verschillende werkvormen aan te bieden houden we deze compacte training afwisselend. We maken onder andere gebruik van filmpjes en animaties, behandelen de kaders vanuit een onderwijs-leergesprek, spreken praktijkcasussen door en sluiten af met een quiz.

De training gaat niet in op basiscompetenties die ook nodig zijn in het werk, zoals het op een goede manier bejegenen van bij het onderzoek betrokken personen of het doen van onderzoek zelf; deze training legt de focus op wat er met de komst van de Wvggz verandert in het werk van wijkteams en medewerkers vrijwillige zorg en preventie.

Tijdens de training krijgen de deelnemers kennis en inzicht over de volgende onderwerpen:

09.00 - 09.30 uur Inloop en ontvangst
09.30 - 10.00 uur Introductie en kennismaken
10.00 - 10.45 uur Inleiding op Wvggz
10.45 - 11.00 uur Korte pauze
11.00 - 11.15 uur Ketenperspectief
11.15 - 12.15 uur Verdieping voor wijkteam
12.15 - 13.00 uur Pauze en lunch
13.00 - 14.30 uur Casuïstiek en dilemma's
14.30 - 14.45 uur Korte pauze
14.45 - 15.30 uur Werking IV en Khonraad
15.30 - 16.00 uur Kennisquiz
16.00 - 16.30 uur Afronding en evaluatie