VNG Leergang Urban Communication

Dagen
10
Max. deelnemers
20
Investering
8650
Voor wie?
Ambtenaren
Eerste startdatum:
11 Sep. 2024 (Midden Nederland)

Schrijf je nu in!

Inschrijven Brochure
 • De praktijk centraal
 • Actueel én specifiek voor gemeenten
 • Op maat door heel Nederland

Leergang voor communicatieadviseurs

Als strategisch/senior communicatieadviseur bij een gemeente word je dagelijks uitgedaagd om de wensen en behoeften van inwoners te verbinden met die van bestuurders en beleidscollega’s. In deze snel veranderende tijd vraagt dit om nieuwe kennis, vaardigheden en instrumenten.

Speciaal voor jou bieden we de leergang Urban Communication. Samen met collega’s van andere gemeenten werk je aan diverse vraagstukken en doe je actuele kennis en inzichten op over belangrijke communicatiethema’s.

De afgelopen jaren hebben tal van communicatieprofessionals van grote en middelgrote gemeenten zoals Amsterdam, Utrecht, Den Haag, Rotterdam, Amersfoort, Dordrecht, ’s-Hertogenbosch, Hilversum, Woerden en Middelburg de leergang met succes doorlopen. De opleiding heeft een stevige basis en is relevant voor iedereen die bij gemeenten werkt. De leergang wordt hoog gewaardeerd, niet alleen vanwege het programma en de enthousiaste en gedreven trainers maar juist ook door het delen van ervaringen met de mededeelnemers die ook bij gemeenten werken

Voor het najaar 2024 staat een nieuwe leergang gepland. De vijf modules bestaan uit tweedaagse bijeenkomsten van vijf dagdelen, inclusief overnachting in een hotel in een bosrijke omgeving. Elke module behandelt een actuele case. Dit kan in de vorm van een uitgeschreven case of door de inbreng van een opdrachtgever die werkt binnen een gemeente. Samen met oud-deelnemers wordt gekeken naar welke onderwerpen zich hiervoor lenen.

Het doel van deze leergang is om samen met de deelnemers van andere gemeenten je kennis te vergroten, je adviesvaardigheden te versterken, grip en regie op de opdrachtportefeuille te vergroten. En, minstens zo belangrijk, de opleiding inspireert, vergroot je relevante netwerk en versterkt de trots en passie in je werk.

Het programma van de leergang bestaat uit vijf modules van vijf dagdelen, in totaal 25 dagdelen.

Module 1: Coachend adviseren

In deze module staat jouw rol als adviseur centraal. Je oefent met verschillende vaardigheden vraagstukken helder te krijgen voordat je advies geeft over effectieve communicatie. Je oefent samen met de andere deelnemers en leert elkaar beter kennen.

Je leert om waardevrij te luisteren, te reageren op signaalwoorden en kort en krachtig door te vragen. Je brengt als adviseur structuur aan in het vraagstuk van je opdrachtgever en zo helder te krijgen wat wel niet oplosbaar is met communicatie.

Aan de hand van je eigen breinvoorkeurprofiel ga je ontdekken welke communicatie adviesstijl van nature goed bij je past en wat je voor andere breinvoorkeuren hier aan kunt toevoegen.

De opbrengst van deze module:

 • Basiskennis en -vaardigheden van coachend adviseren en kennis hoe je dit kunt toepassen in een adviesgesprek.
 • Helderheid in vraagstukken van collega-deelnemers en ze hiermee verder geholpen door in te zetten op luisteren, signaleren, doorvragen en uit de oplossing te blijven totdat het vraagstuk helder is.
 • Regie houden in gesprekken en structuur aanbrengen voor de opdrachtgever.
 • Rust creëren in het gesprek door open te luisteren en vragen te stellen die de denklast bij de opdrachtgever legt.
 • Vaardigheden om opdrachtgevers zelf te laten nadenken over wat wel en niet door communicatie kan worden opgelost.
 • Begrip van de timing van advies en de impact hiervan.

Deelnemer van Urban Communication van de vier grote gemeenten:
 “Ik val op een andere manier op bij anderen. Ik pak elke gelegenheid aan om te oefenen met het stellen van de juiste vragen en mijn adviesgesprekken anders in te steken. Ik krijg steeds meer complimenten daarvoor.”

Module 2: Accountability – De rol van communicatie

Deze module focust op de bijdrage van communicatie aan de doelen van gemeenten. Je leert hoe je een communicatievraagstuk helder krijgt, hoe je een zo groot mogelijk effect behaald én dat kunt onderbouwen. Doen we de goede dingen en doen we ze goed? Op welke resultaatgebieden van communicatie leg je de focus, hoe  bedenk en onderbouw je een goede communicatiestrategie en welke middelen zijn effectief.

Dat is de kern van accountable werken. Als adviseur richt je je niet op de inhoudelijk keuzes, maar ook op het werkproces en de relatie met je opdrachtgever.

Waar mogelijk is de opdrachtgever voor communicatie tijdens de twee dagen op meerdere momenten aanwezig voor het oefenen van het stellen van vragen en het geven van advies. Op deze manier leer je praktisch hoe je stapsgewijs een goed beargumenteerd en navolgbaar advies kunt uitbrengen.

De opbrengst van deze module:

 • Begrip van de bijdrage van communicatie aan gemeentebeleid
 • Structuur in je communicatieadvies.
 • Formuleren van doelstellingen en focus voor jezelf en de opdrachtgevers.
 • Verantwoordelijkheid nemen en coachende vaardigheden om jouw opdrachtgever mee te nemen in het proces. 
 • Inzicht in accountable werken en praktische toepassingen.

Module 3: Cultuur, Conceptueel denken en Creatieve voorstellen beoordelen

Deze module verkent de leefwereld van de ontvangers, culturele aspecten, de rol van overheidscommunicatie en hoe je de vertaalslag naar een (creatief) concept kunt beoordelen.  Je leert strategische keuzes maken vanuit verschillende perspectieven en hoe je conceptuele richtingen in kaart brengt. Wie zijn onze ontvangers van de communicatie? Wat zijn hun kenmerken en waarden? Hoe denken ze en wat is hun gedrag? Ook duiken we dieper in betekenisgeving vanuit diverse standpunten om zo een objectievere houding aan te kunnen nemen.

In deze module behandelen we de basis die bestaat uit een viertal componenten. Wat is cultuur? Een introductie van het begrip cultuur in een antropologische setting. De golfbeweging van culturele trends. Vervolgens geven we inzicht in wat je er mee kan doen en waarom dat belangrijk is.

Conceptueel denken. Met ‘stakeholder mapping’ en ‘culture mapping’ doen we kennis op van de leefwereld van verschillende doelgroepen. We onthullen verschillende mogelijke communicatieproblemen. Concreet betekent dit het vertalen van ‘ons’ probleem in een ‘probleem’ geformuleerd vanuit de doelgroep en het toetsen van de haalbaarheid om dit met communicatie op te lossen. En tenslotte hoe je de deze kennis kunt toepassen in het formuleren van het communicatieprobleem en het opstellen van de briefing.

Creatieve concepten. Tenslotte gebruiken we al deze kennis voor het opstellen van een creatieve briefing en eindigen we deze module met handvatten om creatieve concepten te kunnen beoordelen.

De opbrengst van deze module:

 • Inzicht in de verschillende leefwerelden van stakeholders.
 • Begrip van overheidscommunicatie en jouw rol daarin.
 • Toepassen van leefwereld als uitgangspunt voor het maken van strategische keuzes en het in kaart brengen van verschillende conceptuele concepten.
 • Ervaring met desk research om deze inzichten te kunnen ontdekken.
 • Keuzes maken en concepten vertalen naar briefing.
 • Beoordelen van creatieve voorstellen op de mogelijke effectiviteit.

Module 4: Omgevingscommunicatie en participatie

Deze module richt zich op complexe omgevingsvraagstukken van belanghebbenden in kaart te brengen. Je leert analyses maken, strategieën ontwikkelen, participatieniveaus bepalen en effectieve communicatiestrategieën opstellen.  De kennis die je in deze module opdoet is ook goed toepasbaar op allerlei complexe vraagstukken met verschillende en tegengestelde belangen.

Wat is jouw toegevoegde waarde als communicatieadviseur in dit proces? Hoe vertaal je een omgevingsstrategie naar een effectieve communicatiestrategie? Hoe bepaal je het participatieniveau en hoe sluit je aan bij de leefwereld van de stakeholder? Welke aandachtspunten zijn belangrijk bij participatie? En wat moet je vanuit jouw rol weten van de Omgevingswet? Al deze vragen onderzoeken we samen in deze module, aan de hand van een praktisch stappenplan.

Ook bij deze module werken we aan een actuele casus en nodigen we – indien mogelijk – de bijbehorende opdrachtgever uit. Je gaat vooral zelf aan de slag!

Opbrengst van de module:

 • Omgevingsanalyse maken volgens de SOM-COM methodiek (Strategisch Omgevingsmanagement & Communicatie)
 • Communicatiestrategie ontwikkelen en onderbouwen vanuit de omgevingsanalyse.
 • Belang van communicatieadviseur in omgevingsprocessen.
 • Vaardigheden voor complexe omgevingsvraagstukken.

Deelnemer van Urban Communication:
“Belangrijkste inzicht, kies niet je eigen organisatie/boodschap van je organisatie als vertrekpunt van communicatie, maar stel de ontvanger en zijn leefwereld centraal. In mijn projecten wil ik meer inzetten op de belangen van de stakeholders en niet blijven hangen bij de standpunten.”

Module 5: Gedragsbeïnvloeding met communicatie 

Deze module focust op nieuw gedrag van inwoners of medewerkers en hoe je effectieve gedragsinterventies ontwerpt. Je wilt bijvoorbeeld dat buurtbewoners zich aan een snelheidslimiet houden, dat groepen jongeren minder vernielingen aanrichten of dat medewerkers effectiever samenwerken om tot een gezamenlijk einddoel te komen.

Je gaat aan de slag met jouw eigen casus en leert de belangrijkste drijfveren van je doelgroep identificeren en te benutten voor gedragsverandering. Je start met een kansrijke gedragsinterventie om het gedrag te beïnvloeden. 

Opbrengst van de module:

 • Begrip van gedragsvraagstukken.
 • Definiëren en concretiseren van gedragsverandering.
 • Kennis van bewuste én onbewuste drijfveren die gedrag beïnvloeden en welke gedragstechnieken je kan inzetten om deze drijfveren te beïnvloeden.
 • Inzicht in typen psychologische weerstanden en hoe je deze weerstanden effectief voorkomt of verminderd.
 • Drijfveren en gedragstechnieken voor gedragsbeïnvloeding
 • Omgaan met psychologische weerstanden en effectieve interventies bij complexe omgevingsvraagstukken

Afsluiting
De leergang wordt afgesloten met een feestelijke certificaatuitreiking. 

Studietijd
Naast de trainingsdagen schrijf je reflectieverslagen en werk je aan voorbereidende leesopdrachten. In je reflectieverslagen beantwoord je een aantal vragen naar aanleiding van iedere module en haalt inzichten uit de opgegeven literatuur. Je werkt aan je eigen verhaal dat gebaseerd is op jouw visie op het vak en jouw aanpak. Per module krijg je één of meerdere boeken, artikelen of video’s voorgeschreven ter voorbereiding. Je bent gemiddeld vier uur per week actief voor de opleiding. Het is belangrijk dat je hier rekening mee houdt voor maximaal rendement uit de opleiding.

Deze leergang is voor communicatieadviseurs met minimaal 5 jaar advies ervaring. Je wilt graag worden uitgedaagd en nieuwe kennis tot je nemen. Mocht je twijfelen of deze leergang past bij jouw leerbehoeften of werk- en denkniveau, neem dan contact met ons op. We denken graag met je mee.

 “Ik sta steviger in mijn schoenen. Mijn wereld is groter geworden en ik heb nieuwe energie. Ik weet hoe ik mijn rol als communicatieadviseur wil uitoefenen” en “Ik dacht dat ik al veel wist, maar deze leergang heeft me niet alleen heel veel nieuwe inzichten gebracht, maar ook mijn plezier in mijn vak terug gegeven”.

Kerndocent van deze leergang is Gonda Duivenvoorden die de mentor & motor van de opleiding is. Gonda is een zeer ervaren trainer met uitstekende didactische vaardigheden. Ze brengt met enthousiasme het vak onder de aandacht, onderkent de kracht van de deelnemers en zet deze in ten behoeve van het vak en ze geeft op inspirerende manier les.

Naast Gonda, als continue factor tijdens de gehele leergang, werken we met co-trainers en gastsprekers die experts zijn in het betreffende onderwerp van elke module. Gedurende de gehele leergang zijn dus altijd twee trainers aanwezig. Zo werken aan de eerstvolgende leergang mee, de trainers Wilma Kossen, Gert Koot, Monique Broekhoff, Cathelijne Janssen, Remco Hoogstraten en Anouk Visser en verschillende gastsprekers.

 • Ik val op een andere manier op bij anderen. Ik pak elke gelegenheid aan om te oefenen met het stellen van de juiste vragen en mijn adviesgesprekken anders in te steken. Ik krijg steeds meer complimenten daarvoor.

Na deelname aan de training:

 • analyseert u wat de oorzaak is van gedrag
 • weet u wat de drempels zijn om het gewenste gedrag te vertonen
 • zet u interventies in om (onbewust) gedrag te beïnvloeden
 • weet u wat voor invloed taal heeft op het onbewuste gedrag van mensen
 • weet u hoe u groepen mensen en gedragingen kunt ordenen
 • weet u wat wel en niet werkt in bepaalde situaties