Workshop financiën voor raadsleden

Dagen
0,5
Max. deelnemers
20
Investering
Op aanvraag
Voor wie?
Raadsleden

Schrijf je nu in!

Neem contact op voor meer informatie over deze Incompany training. Brochure
 • De praktijk centraal
 • Actueel én specifiek voor gemeenten
 • Op maat door heel Nederland

Welke portefeuille men ook heeft, elk raadslid krijgt te maken met de gemeentelijke financiën. Hoe lees je zo’n dikke begroting of jaarrekening? Waar moet je op letten en welke onderdelen zijn minder relevant? En waar komt het geld vandaan dat we uitgeven? Hoe werkt de planning- en controlcyclus van de gemeente precies en wat zijn de bevoegdheden van de raad en het college? En hoe komt zo'n begroting eigenlijk tot stand? Wat is de samenhang met de voorjaarsnota en de jaarrekening? In de workshop gaan we in op veel voorkomende financiële begrippen, zoals dekken, financieren, reserves, voorzieningen en kapitaallasten. Kortom: in deze workshop leert u als raadslid de beginselen van gemeentefinanciën kennen, zodat u uw raadswerk goed kunt uitvoeren. 

Onderwerpen die aan de orde komen:
 • Wat de inkomstenbronnen van een gemeente zijn;
 • Hoe de begroting tot stand komt;
 • Welke keuzemogelijkheden de raad heeft bij reserves en voorzieningen;
 • Financiële begrippen die gebruikt worden in bestuurlijke stukken;
 • Wat de relatie is tussen programmabegroting en productbegroting;
 • Welke ruimte het college heeft om binnen programma’s met budgetten te schuiven;
 • Op welke manier het college daarover aan de raad verantwoording aflegt.
 
De inhoud van de workshop wordt door de trainer met de griffier besproken en na afloop geëvalueerd.

Om tijdens het programma een sterke koppeling tussen de theorie en praktijk te kunnen realiseren en waarborgen, werkt de VNG Academie met trainers uit de praktijk. Zij beschikken naast inhoudelijke kennis over ruime didactische ervaring zodat aansluiting bij leerdoelen en leerwensen zijn gegarandeerd. De workshop heeft het karakter van een basisworkshop en wordt door één trainer begeleid. Indien uw gemeenteraad groter is dan het maximaal aantal personen, u meer verdieping of interactie wenst, dan is het mogelijk dat de workshop door twee of meer trainers wordt verzorgd. Het is ook mogelijk om meer dagdelen te plannen.

Na deelname aan de training:

 • kent u de beginselen van gemeentefinanciën;
 • kunt u de financiële consequenties van voorliggende raadsbesluiten beter doorgronden;
 • kunt u de planning- en controldocumenten gemakkelijker lezen;
 • kunt u uw raadswerk beter uitvoeren.