E-learnings

In de online leeromgeving vindt u alle e-learningmodules, waarmee u tijds- en plaats onafhankelijk kunt leren.

De e-learning modules zijn bedoeld en gemaakt voor medewerkers binnen gemeenten, provincies en waterschappen. Sommige E-learnings gaan via een inlogcode. Zodra u zich heeft aangemeld krijgt u binnen 24 uur inloggegevens en kunt u aan de slag. U kunt toetsen zo vaak maken als u wilt en alle gegevens worden anoniem en vertrouwelijk behandeld.

E-learning aanbod

E-Learning Aanpak Laaggeletterdheid

Investering
Op aanvraag
Duur
In overleg

E-learning WMO voor toezichthouders kwaliteit bij gemeenten

Als Toezichthouder Wmo speelt u een belangrijke rol bij het toezicht op de kwaliteit van zorg en ondersteuning die kwetsbare burgers in uw gemeente vanuit de Wmo ontvangen. Deze e-learning geeft u handvatten om deze rol nog beter in te vullen.
Investering
Kosteloos
Duur
In overleg

E-learning Wmo-toezicht voor Raadsleden

Investering
Kosteloos
Duur
1 uur

E-learningmodule “Veilig gebruik Suwinet”

Investering
Kosteloos
Duur
max 45 minuten dagen

iBewustzijn Overheid Bewust en veilig omgaan met (digitale) informatie!

Investering
Kosteloos
Duur
In overleg

Werken met het PGB Portaal

Sluit uw gemeente binnenkort aan op het PGB Portaal (onderdeel van PGB2.0). Hoe werkt dit nieuwe pgb-systeem? Deze e-learning raakt u vertrouwd met de nieuwe werkwijze.
Investering
Kosteloos
Duur
1 uur