VNG Willemshof, Den Haag. Foto van Rob Severijnen

Over ons

VNG Academie is het leerplatform van en voor gemeenten en organiseert in nauwe samenwerking met de VNG – digitale – opleidingen, trainingen en andere leeractiviteiten voor bestuurders, raadsleden en beleidsambtenaren.

VNG Academie

Gemeenten staan voor een steeds grotere opgave, met steeds minder middelen. Om daarin te slagen is samenwerking, betrouwbare informatie, kennisdeling en kennisontwikkeling nodig. VNG Academie voorziet daarin voor gemeenten, met de nieuwste wetenschappelijke inzichten, relevante onderzoeksresultaten en gerichte masterclasses, leergangen en trainingen. Zo ondersteunen we gemeenten bij het aanpakken van grote maatschappelijke vraagstukken en zetten we samen een stap naar voren, op weg naar een goed geïnformeerd beleid en grote uitvoeringskracht.

Wat we doen

Leden van de VNG kunnen bij de VNG Academie terecht voor wetenschappelijke inzichten, netwerken en praktisch kennisaanbod, zoals trainingen, masterclasses en webinars. Deze ondersteuning helpt gemeenten hun kerntaken uit te voeren, zich aan te passen aan nieuwe wet- en regelgeving en maatschappelijke verbeteringen te realiseren.

Ons kennis- en ontwikkelaanbod concentreert zich daarom met name op de opgaven waarvoor gemeenten staan en veranderde wet- en regelgeving:

  • Nieuwe wet- en regelgeving of aanpassing in wet- en regelgeving;
  • Kerntaken: gemeentefinanciën, recht, lokale democratie en veiligheid;
  • Omkeringsthema’s: bestaanszekerheid, energie en klimaat, ruimtelijke inrichting NL, kansengelijkheid jeugd en gezond leven/ouder worden
  • Verenigingsstrategie 2030: De stap naar voren

Heeft u iets nodig om zelf uw opgave een stap verder te brengen en ontbreekt dat in ons aanbod? Dan zorgen wij er in nauwe samenwerking met kennisinstellingen, netwerken en andere partners voor dat ontbrekende inzichten boven water komen of we ontwikkelen het kennisaanbod.

Wilt u liever een congres of een trainee?

VNG Academie is onderdeel van VNG Connect. Kennis, netwerk en ontwikkeling is waar het bij ons om draait. Zowel van talent als van ervaren professionals binnen de – lokale – overheid. Naast ons trainings- en kennisaanbod organiseren wij congressen en zijn verantwoordelijk voor het VNG traineeship en een detacheringspoule voor de lokale overheid.

Ons team

Het VNG Academie team geeft met elkaar inhoud en uitvoering aan het ontwikkelen van een hoogwaardig en actueel aanbod. Wij staan voor u klaar om samen stappen te maken naar een krachtige lokale overheid.

Wij werken bij VNG Academie

Luuk de Vries

Joost de Langen

Manager Team Academie

Stuur een e-mail
Bekijk mijn profiel

Nick Snijders

Adviseur Leren & Ontwikkelen

Stuur een e-mail
Bekijk mijn profiel

Conny van Niekerk

Adviseur Leren & Ontwikkelen

Stuur een e-mail
Bekijk mijn profiel

Karen Kool

Adviseur Leren & Ontwikkelen

Stuur een e-mail
Bekijk mijn profiel

Machteld van de Ven

Adviseur Leren & Ontwikkelen

Stuur een e-mail
Bekijk mijn profiel

Carlijn van der Reijden

Sonya Feelders

Commercieel medewerker binnendienst

Stuur een e-mail
Bekijk mijn profiel

Maggie Lin

Caroline Schmutzer

América Malaver Ramírez