Tweede leermiddag verbetering toegang hulpmiddelen en woningaanpassingen

AmbtenarenSociaal domeinPersoonlijke ontwikkeling
50
Max. deelnemers
1
Aantal dagen
Kosteloos
Investering

Deze leermiddag is kosteloos.

De toegang tot zorg en ondersteuning voor inwoners met een complexe zorgvraag verloopt nog niet overal naar tevredenheid. De vraag is op welke wijze het afhandelen van aanvragen zowel voor gemeente, leverancier, aanvrager en betrokken zorgaanbieders verbeterd en vernieuwd kan worden.

De VNG organiseert in samenwerking met de VNG Academie, de Dwarslaesievereniging (DON), Vereniging van in dwarslaesie gespecialiseerde revalidatiecentra (NVDG), Spierziekten Nederland en Ieder(in) een tweetal leermiddagen voor Wmo- en Jeugdconsulenten, beleidsmedewerkers, wijkteammedewerkers en hulpmiddelen leveranciers. 

Centraal staat de vraag hoe de keten inwoners met acute, complexe en/of progressieve aandoeningen sneller en beter aan de juiste hulpmiddelen en woningaanpassingen kan helpen. En wat daarvoor nodig is.

Denk daarbij aan de volgende groepen inwoners:

  • Mensen die vanuit een revalidatietraject terug naar huis gaan. Denk bijvoorbeeld aan mensen met een dwarslaesie of hersenbloeding;
  • Mensen met een progressieve aandoening, waarbij de zorg- en ondersteuningsvraag snel toeneemt, denk bijvoorbeeld aan mensen met ALS;
  • Gezinnen met een kind met een meervoudige beperking.

Tijdens de leermiddag staan een tweetal casussen centraal.  

Het doel van de leerbijeenkomst is samen te kijken hoe en waar we het proces voor deze mensen kunnen verbeteren en vergemakkelijken. Zodat deze inwoners die hulp krijgen die zij nodig hebben. Wat is daarvoor nodig in de praktijk en hoe gaan we daar stappen in zetten? Deze tweede leermiddag bouwt inhoudelijk verder op de eerste leermiddag in februari.

De middag start om 10.00 uur met een (optionele) rondleiding, het programma start om 11.00 uur.  

De bijeenkomst bestaat uit de volgende programma onderdelen:

  • Kennismaken met verhalen van cliënten, behandelaars en gemeenten;
  • Reflectie op de eigen situatie in de gemeente;
  • Gezamenlijk ontwerpen van een nieuw handelingsperspectief en zicht op wat de verschillende spelers in de keten dan nodig hebben.

Er zijn 50 plekken beschikbaar, bij meer aanmeldingen ontstaat een wachtlijst. Bij de aanmelding geeft u aan tot welke doelgroep u behoort.

Deze bijeenkomst is bedoeld voor Wmo- en jeugdmedewerkers en/of beleidsadviseurs van gemeenten en wijkteams die te maken hebben met aanvragen voor (woning)aanpassingen en hulpmiddelen bij complexe problematiek. Daarnaast zullen er verschillende spelers uit de keten uitgenodigd worden: leveranciers, artsen en beleidsmakers.

Ook interessant voor u