Werksessies Preventie

Breda, Leeuwarden, n.t.b. , ZeistAmbtenarenSociaal domein
30
Max. deelnemers
1
Aantal dagen
Landelijk
Locatie
Op aanvraag
Investering
Preventie? Ja, maar dan ook verantwoord en doordacht!
Gezinnen in schulden, jongeren tussen wal en schip, ouderen die eenzaam zijn, kinderen met obesitas: gemeenten staan voor een veelheid aan maatschappelijke opgaven. Een preventieve aanpak kan helpen. Maar wat betekent dit concreet? Hoe komen we voorbij de mooie woorden? En kunnen maatschappelijke (minder uitgaven) en individuele baten (minder probleemlast) inderdaad samengaan?  
 
In deze kosteloze denk- en doe sessies onderzoeken we vanuit concrete maatschappelijke opgaven wat preventie voor gemeenten betekent door systematisch een laagje dieper te gaan:   
 • Welke opgave staat centraal en hoe kan preventie daarbij helpen?
 • Welke informatie heeft u daarvoor nodig? Hoe kunnen data dat vergemakkelijken?
 • Welk ‘systeem’ van financiering, inkoop en monitoring draagt bij aan een preventieve aanpak?
 • Welke politieke, maatschappelijke en bestuurlijke afwegingen spelen een rol?
 • Welke valkuilen en blinde blekken komt u tegen en hoe kunt u daar alert op zijn?
 
Op de onderstaande data komen de volgende onderwerpen aan bod: 
 • Dinsdag 30 oktober - Breda: Zorg voor elkaar
 • Donderdag 1 november - Verbetering van flat X
 • Dinsdag 12 februari - Leeuwarden: Brede en integrale armoedeaanpak 
Voor sommige data kunt u zich nog niet inschrijven. Later volgt meer informatie.
De werksessies worden begeleid door VNG. Per werksessie zijn er meerdere gastsprekers die het thema van de dag verder inleiden en invullen maar ook eigenaar zijn van het vraagstuk dat er wordt beetgepakt deze middag. 
De werksessies zijn kosteloos en duren een halve dag. We starten de sessie met een inlooplunch.
 
Op onderstaande data komen de volgende onderwerpen aan bod:
 1. Dinsdag 30 oktober - Breda: Zorg voor elkaar
 2. Donderdag 8 november - Apeldoorn: Ondersteuning aan jongeren met een veelbewogen leven
 3. Dinsdag 12 februari - Leeuwarden: Brede en integrale armoedeaanpak

Inwoners adequaat en tijdig bijstaan. Dat is waar preventie over gaat. Maar hoe doe je dat? Onder het motto ‘Samen leren, samen ontwikkelen, samen sturen’ gebeurt dat in Breda aan zogeheten thematafels. Professionals, ervaringsdeskundigen, aanbieders en burgerinitiatieven bepalen daar aan zeven thematafels zelf welke activiteiten en collectieve voorzieningen voor subsidie in aanmerking komen. Ook nieuwe inzichten en werkwijzen over preventie worden aan de tafels gedeeld.

Tijdens de middag zoomen we in op de twee thema’s die grosso modo aan alle thematafels aan de orde komen: ‘jeugd’ en ‘zorg voor elkaar’. We willen vooral de praktijk aan het woord laten. Het gesprek wordt dan ook gevoerd door de uitvoerders van de activiteiten die aan de thematafels worden afgesproken. We doen dit aan de hand van de volgende vragen:

- Op welke wijze komen bestuurlijke wensen en praktische uitvoering bij elkaar? Welke hobbels kom je daarbij tegen?- Hoe ga je in de gezamenlijke keuzebepaling om met concurrerende belangen?
- Op welke wijze kom je tot gezamenlijke verantwoording van behaalde resultaten?
- Hoe organiseer je vanuit het gesubsidieerde ‘voorliggend veld’ de aansluiting met maatwerkvoorzieningen?

Als achtergrondinformatie voor het programma ontvangt u twee documenten:

- Artikel ‘Aan tafel in Breda, samen leren, samen sturen’, in: Sociaal Bestek, april/mei 2018 
- Essay van VNG Tijdig en doordacht. Over preventie bij maatschappelijke opgaven en de rol van gemeenten (2018) 

Deelnemers worden gevraagd beide documenten van te voren te lezen  

De gemeente Zeist stelt inwoners centraal en wil daarin meer preventief en integraal te werk gaan. Tijdens deze sessie nemen we u mee naar Flat X, een speciale plek in de wijk Kerckebosch, omdat het de enige flat is die in de wijk behouden blijft en er relatief hoge zorgkosten zijn. Komende tijd gaat de flat ingrijpend gerenoveerd worden. Hoe kan preventie hierin een rol spelen?  

Tijdens deze denk- en doe sessie komen onder andere de volgende invalshoeken aan de orde:

 • Data-inzet: flat en postcodegebied vallen precies samen. Biedt dat kansen voor data-analyse of is dat juist niet nodig? Welke data zijn het meest relevant voor een preventieve aanpak? 
 • Hoe vind en bereik je mensen? Wat is de balans tussen proactieve benadering van flatbewoners en respecteren van bijvoorbeeld privacy, tussen warm en koud?
 • Samenwerking met andere partijen als woningcorporatie, welzijnsorganisatie, zorgverzekeraar en misschien politie.
 • Financiering: hoe maak je de opbrengsten van de preventieve investering inzichtelijk en hoe maak je voor de inwoners van Zeist inzichtelijk dat het effect heeft gehad?
 
Er volgen na 1 november nog een tweetal andere werksessie over preventie. Deze zullen op deze site bekend worden gemaakt. 

Leeuwarden gaat voor een inclusieve samenleving. Helaas lukt het niet iedereen om mee te doen. De stad heeft een relatief groot armoedeprobleem. Om inwoners te beter te ondersteunen heeft de gemeente het armoedebeleid ‘gekanteld’. Er wordt niet alleen gekeken naar hoe het inkomen van de burgers te verbeteren. Er wordt ook ingezet op het verlagen van de kosten. Het sociaal energiebeleid is daar een mooi voorbeeld van: aandacht voor energiebesparing en lastenverlichting voor de minima.

Tijdens deze denk– en doe sessie komen onder andere de volgende invalshoeken aan de orde:

 • Hoe kom je van een hands ‘on aanpak’ (doen wat nodig is) naar een aanpak die op den duur zich ook financieel uitbetaalt?
 • Hoe maak je preventie kosteneffectief? Wat draagt de Effectencalculator daaraan bij?
 • Hoe borg je preventie in je organisatie en in de lange termijn politiek?
 • Welke data kunnen bij preventie helpen en welke valkuilen doen zich daarbij voor?  
 • Hoe kunnen we als gemeenten blijvend elkaar leren?