Tip!

Workshop voor raadsleden. Over publieke waarden en risico’s

Incompany
RaadsledenBedrijfsvoering
20
Max. deelnemers
1
Aantal dagen
Op aanvraag
Investering
Een dialoog en meer over risicosturing binnen het gemeentelijk domein
De komende jaren liggen er veel nieuwe uitdagingen voor ons. Met het Regeerakkoord Vertrouwen in de toekomst en met een nieuwe gemeentelijke bestuursperiode in het vooruitzicht is er veel te doen.
 
VNG Acdemie en PRIMO hebben gezamenlijk een avondbijeenkomst voor raadsleden samengesteld.
Zij richten zich op u als volksvertegenwoordiger en bestuurder om de volgende vragen te beantwoorden:
 • Hoe kan ik de komende bestuursperiode 2018-2022 aan de slag met de voorliggende vraagstukken? Waar moet ik op letten als het om de realisatie van beleidsdoelen gaat?
 • Hoe leer ik de belangrijkste financiële kaders en begrenzingen? Waar moet ik op letten? Wat zijn krachten, regels en voorschriften die van belang zijn?
 • Hoe krijg ik inzicht in de samenhang tussen doelen van mijn gemeente en de wijze waarop ik eigenlijk effectief kan sturen?
Om u te ondersteunen bieden wij u in een avondbijeenkomst in 3 delen:
 
1. Oriëntatie op risicomanagement
Wat zijn de risico's? Wat kunnen, willen of moeten we deze risico's? Inzicht wordt gegeven in aard en in definitie. Een algemeen overzicht van de huidige publieke risico’s wordt gegeven. De workshop neemt u mee in de dynamiek en discussie van bestuurlijk Nederland in de afgelopen twee jaar en belicht relevante kwetsbaarheden en gevoeligheden, successen én zeperds, innovatie, leiderschap en bruikbaarheid voor de komende bestuursperiode.
Kort wordt ingegaan op het palette aan beschikbare denkkaders, methoden en technieken, die geschikt zijn voor risicomanagement. De workshop geeft inzicht in de laatste (wetenschappelijke) inzichten in het vak risicomanagement.
 
2. Verdieping op vraagstukken
Inzicht in de belangrijkste elementen van goede publieke sturing, de achtergronden van het ontstaan van risico’s en hoe deze kennis te benutten bij het uitvoeren van beleid. We belichten kort de wereld van het besturen en managen van risico’s en wat u kunt doen als raadslid om met de raad scherp aan de wind te varen. Dit doen we aan de hand van actuele inhoudelijke onderwerpen zoals projectmanagement, klimaatstress, energietransitie cybersecurity, sociaal domein, en omgevingswet. Wat zijn de basics waarover u dient te beschikken om te kunnen verdiepen, en om te kunnen sturen op resultaten en verkleining van risico’s op de beleidsagenda. We gaan ook in op het lef om de onzekerheden te durven duiden en ze in dialoog te brengen.
 
3. Dialoog met de raad
Wij beantwoorden uw vragen. Veel gestelde vragen in het netwerk van PRIMO en VNG zijn:
 • Hoe werkt de risicoparagraaf in de begroting?
 • Wat is eigenlijk weerstandsvermogen en wat kan ik hier als raadslid mee?
 • Welke krachten werken op majeure projecten en programma’s?
 • Waar liggen de risico’s in de zorg die nog om een oplossing vragen? Welke krachten werken hier op de tekorten waar zo’n 30% van de gemeenten nog mee worstelt?
 • Waar liggen de uitdagingen voor cyber- en privacy-veiligheid en wat zijn scenario’s voor aanpak?
 • Wat zijn zaken waar ik op moet letten als het gaat om klimaatrisico’s?
 • Hoe richten we de publieke private samenwerking beter in en hoe sturen we de verbonden partijen om effectief en vooral efficiënt te werken.
 • Wie zijn eigenlijk de belangrijkste spelers op het publieke veld en wat is hun rol in het halen van beleidsdoelen?
 
Er is veel ruimte om goede voorbeelden te delen, te reflecteren op wat u heeft geleerd, en het ontwikkelen van nieuwe oplossingsrichtingen die u direct meeneemt naar uw eigen werkplek en organisatie.
Samenwerking VNG - PRIMO:
De uitvoering van de workshop vindt plaats i.s.m. de heer C. Ravensbergen adviseur Risicomanagement, lid van de directie Risicobeheer VNG, vicevoorzitter van het Genootschap voor Risicomanagement, promovendus op het gebied van risicomanagement en verzekeren, initiator en voorzitter van het Risicoplatform Overheden Risicomanagement.
 
De heer J. Kruf oprichter en directeur van PRIMO Nederland, tevens president van PRIMO Europe. Hij is lid van het Nationaal Netwerk Risicomanagement, lid van de Raad van Advies van de Master Risicomanagement in Twente, partner St. Thomas University Risk Leadership en lector Public GRC aan Malta University. 
Dit is een avondbijeenkomst van Wij hebben gemerkt dat er veel interesse is in deze workshop vanuit diverse gemeenten. Wilt u zich als geïnteresseerde registreren? Neemt u dan contact met ons op. Dan kunnen we de workshop als open aanbod organiseren op een nog nader te bepalen datum.

Ook interessant voor u