Actualiteitencollege feiten en cijfers gemeentefonds 2019

AmbtenarenBedrijfsvoering
20
Max. deelnemers
1
Aantal dagen
Locatie
€ 249,-
Investering
Wat brengt de komende kabinetsperiode voor de gemeentefinanciën? Nu eind 2017 het regeerakkoord en afgelopen februari het Interbestuurlijk Programma is gesloten wordt langzaamaan duidelijk waar gemeenten de komende vier jaar op kunnen rekenen. Veel moet nog uitgewerkt worden, maar we weten dat in ieder geval de volgende onderwerpen deze zomer op de gemeentelijke agenda komen te staan: de normeringssystematiek, actuele verdelingsvraagstukken, de Financiële-Verhoudingswet en taakwijzigingen. Hoe werkt het met oude en nieuwe vergoedingen? In hoeverre komt er een herverdeling in het sociaal domein? Op welke afspraken om het verleden netjes af te hechten kunnen gemeenten een beroep doen? Op deze en andere vragen krijgt u antwoord in de actualiteitencolleges die de VNG Academie organiseert bij u in de regio. Waarbij uiteraard ook verder wordt ingegaan op de jongste accresontwikkelingen.
De voorjaarscirculaire is leidend voor het programma van het actualiteitencollege. Er is ruim tijd voor verdieping door middel van het stellen van vragen en discussie met de docent en de medecursisten.

Na deelname aan het actualiteitencollege bent u weer helemaal bij over:
•            de raming van de algemene uitkering voor 2018 en volgende jaren;
•            de doorwerking van de economische ontwikkelingen en de rijksbegroting naar het gemeentefonds;
•            de wijze waarop de afspraken over de door gemeenten ervaren financiële problematiek in het sociaal domein worden uitgewerkt;
•            ontwikkelingen die de toekomstige financiële verhouding tussen Rijk en gemeenten beïnvloeden en daarmee de uitkomst voor uw gemeente voor de volgende jaren;
•            alle veranderingen in de financiën sociaal domein.

Met een online intakeformulier worden de kennis, vaardigheden en leervragen van de deelnemers aan het actualiteitencollege vooraf in kaart gebracht. Op basis hiervan stemmen de docenten het programma specifiek af op de leer- en informatiebehoefte van de deelnemers. U wordt uitgenodigd om vragen en actuele situaties uit uw eigen praktijk in te brengen. Na afloop van het actualiteitencollege wordt een digitale evaluatie uitgevoerd.
Het actualiteitencollege wordt uitgevoerd door mevrouw R. Reusch en/of de heer A. Kok, beiden werkzaam binnen het VNG Team Financiën. Hierdoor wordt een goede koppeling tussen de theorie en de praktijk gegarandeerd. Zij beschikken naast inhoudelijke kennis over ruime didactische ervaring.
De actualiteitencolleges zijn bedoeld voor afdelingshoofden gemeentefinanciën, gemeentefondsspecialisten en andere beleidsadviseur lokale overheid die gemeentefinanciën binnen hun werkzaamheden hebben.

Ook interessant voor u

Tip!