Basiscursus staatssteun en subsidies voor ambtenaren

Eerder uitgevoerd aanbod
AmbtenarenBedrijfsvoering
De vraag of iets staatssteun is, wordt steeds vaker gesteld bij gemeenten en de vraag alleen al kan een verlammende uitwerking hebben. Of het nu gaat om een subsidie voor een cultureel centrum of sportclub, een revolving fund voor innovatie of een grondverkoop aan een woningcorporatie, steeds vaker blijkt kennis van het staatssteunrecht essentieel. In deze interactieve basiscursus maakt u kennis met zowel de juridische als praktische kanten van dit rechtsgebied. Aan de hand van diverse praktijkvoorbeelden leert u in één dag tijd staatssteun herkennen en hoe u voorkomt dat u in strijd met het staatssteunrecht handelt. Daarnaast komt de relatie met het subsidierecht, aanbestedingsrecht en de Wet Markt en Overheid aan de orde. Ook wordt ingegaan op de regelgeving over Diensten van Algemeen Economisch Belang (DAEB).
Het dagprogramma omvat in grote lijnen:
 • Systematiek en risico’s;
 • Wanneer is staatssteunrecht voor u van belang?
 • Overzicht relevante wet- en regelgeving;
 • Wanneer handelt een overheid marktconform?
 • Wat zijn de gevolgen van de nieuwe Mededeling Staatssteun uit mei 2016? 
 • Wanneer is sprake van lokale steun?
 • Betekent aanbesteden dat aan het staatssteunrecht wordt voldaan?
 • Hoe verloopt een kennisgeving bij de Europese Commissie?
 • Hoe borgt u de naleving van het staatssteunrecht binnen uw organisatie? 
 • Staatssteunregelgeving op diverse gebieden;
 • De staatssteunregelgeving over overheidsbedrijven.
De cursus is ontwikkeld en wordt uitgevoerd door een expert met ervaring in de overheidspraktijk. Hij adviseert en is gespecialiseerd in (Europees) Bestuursrecht, het staatssteunrecht en het milieurecht.
Overheidsjuristen, beleidsambtenaren, accountmanagers van subsidies die bij gemeenten of het Rijk werken en professioneel actief zijn op het gebied van Staatssteun en subsidierecht.