BOA PHB Domein III - module 1: Wettelijke kaders onderwijs generiek

AmbtenarenSociaal domein
20
Max. deelnemers
2
Aantal dagen
€ 450,-
Investering
Sinds 1 januari 2017 gelden nieuwe eindtermen van de module 1, Wettelijke Kaders Onderwijs generiek en module 2, Wettelijke Kaders Onderwijs specifiek.
In de lesstof voor deze modules zaten onderwerpen die gedeeltelijk in beiden werden behandeld. Deze overlap is er nu uitgehaald.

Module 1 Wettelijke Kaders Onderwijs generiek blijft een tweedaagse module die, gecombineerd met een digitaal leerplein, vernieuwd en actueel wordt aangeboden.

Tijdens de lesdagen behandelt de docent de belangrijkste onderwerpen voor het examen. U kunt vragen stellen en met andere cursisten uw kennis op peil brengen.
Thuis oefent u met behulp van het digitale leerplein. Hierop staat het volledige lesboek. De hoofdstukken uit het lesboek worden afgerond met toetsvragen. Door het maken van de toetsvragen beoordeelt uzelf of u de lesstof van het betreffende hoofdstuk voldoende beheerst.
Ter afronding kunt u proefexamens maken. Dit is een verplichte her- en bijscholingsmodule voor de buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) in domein III Onderwijs.
De volgende onderwerpen komen aan de orde:
 • Organisatie Openbaar Ministerie;
 • buitengewoon opsporingsambtenaar;
 • de politie;
 • materieel en formeel strafrecht;
 • het verhoor;
 • de verdachte;
 • de raadsman;
 • bevoegdheden algemeen;
 • wet op de identificatieplicht;
 • wetboek van Strafrecht in het algemeen;
 • schuld en opzet.
Afronding
Deze module wordt afgesloten met een schriftelijk theorie-examen, dat wordt afgenomen door ExTH.
Bent u werkzaam als buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) in domein III Onderwijs? Dan bent u, nadat u de opleiding BOA Basisbekwaamheid heeft afgerond, verplicht de Permanente Her- en Bijscholing (PHB) domein III te volgen. In totaal bestaat de PHB uit vier modules. Wettelijke kaders onderwijs generiek (WKOg) is module 1 van de PHB.
Het docentencorps bestaat uit een divers gezelschap van kennisexperts en vaardigheidstrainers op het gebied van Leerplicht.
Directe contactpersonen:
KeesJan de Maa, Adviseur leren en ontwikkelen VNG Academie
T. 070 - 373 84 61 / 06 -12 47 60 84 

Nienke Scheltens, Adviseur opleidingen SPVC 
T. 0578- 573 703 /06 41 48 40 01 

Prijzen:
Klassikale opleiding: € 450,- incl. studiemateriaal (inlogcode digitale leerplein) en arrangementskosten, excl. examenkosten.
Examenkosten (ExTH): € 91,00 (locatie Amersfoort), € 110,50 (overige locaties)
Prijzen zijn vrijgesteld van btw.