Burgerbegroting: de allereerste keer

Eerder uitgevoerd aanbod
Ambtenaren, Burgemeesters, RaadsledenBestuur en Veiligheid
Wat is een burgerbegroting, hoe ziet die er uit, wat win je ermee en wat komt erbij kijken om dit op poten te zetten? Die vragen komen aan de orde in deze training, een bijeenkomst die ingaat op de waarde van een Burgerbegroting als instrument van lokale democratische vernieuwing.
De bijeenkomst is bedoeld voor professionals, bestuurders en bewoners die nieuwsgierig zijn naar het nieuwe begrip en die er wellicht mee aan de slag willen. In Nederland en ver daarbuiten wordt steeds vaker, en met succes, geëxperimenteerd met burgerbegrotingen. 
In de training komen de volgende onderwerpen aan de orde:
  • Kennismaken met het instrument burgerbegroting, met de ontwikkelingen in Nederland;
  • resultaten van de burgerbegroting. Variërend van goedkoper, sterkere wijken en dorpen tot meer samenspel overheid-inwoner;
  • kenmerken van een echte burgerbegroting en leren kennen van ‘semi’;
  • veel ruimte voor praktijkvoorbeelden.
Theorie, praktijkvoorbeelden en resultaten wisselen elkaar af.
Joop Hofman (Rode Wouw) laat kennis maken met de internationale wereld van de burgerbegrotingen, de do’s en dont’s, mooie verhalen en echte blunders. Maar vooral ook de eerste resultaten in Nederland. Joop Hofman was er al in 2009 bij, bij de bijeenkomsten voor de burgerbegrotingen in kartrekkers Berlijn en Porto Alegre. Hij is auteur van vier boekjes over burgerbegroting, begeleider van de Leerkring burgerbegroting 2016 (Ministerie BZK/VNG). Als meedenker en ontwerper bouwde hij aan de processen voor de burgerbegroting in Antwerpen, Oldebroek, Breda, Emmen en Cuijk. En doet nu de voorbereiding van de burgerbegroting in Zutphen.

Ook interessant voor u