CISO Workshop: Adviseren van bestuur en management ‘Voel je eigenaar van informatieveiligheid’

Incompany
Ambtenaren, BurgemeestersInformatiesamenleving
In overleg
Max. deelnemers
In overleg
Aantal dagen
Op aanvraag
Investering
Er moet meer bestuurlijke aandacht komen voor informatieveiligheid, met een hechtere verbinding tussen bestuurder en chief information security officer (CISO). De CISO heeft binnen de gemeentelijke organisatie een spilfunctie, om ervoor te kunnen zorgen dat de juiste acties worden genomen ten aanzien van de informatieveiligheid. Dit concludeert de Visitatiecommissie Informatieveiligheid na het bezoeken van 120 gemeenten. De IBD organiseert in samenwerking met de VNG Academie vier workshops voor CISO’s en het hoger management om de adviesrol te verkennen en verder te professionaliseren. Ook voor FG’s zijn deze workshops interessant.
 
Waar zou de burgemeester en de gemeentesecretaris wakker van liggen en hoe kan een CISO hierin pro-actief en preventief optreden? Denk daarbij bijvoorbeeld aan een besluit met gevolgen voor de gemeentelijke dienstverlening. De IBD staat gemeenten bij op het gebied van informatiebeveiliging en helpt de CISO’s van gemeenten bij de invulling van hun rol en taken. Een van de belangrijke rollen van de CISO is eerste adviseur op het gebied van informatiebeveiliging van bestuur en management.
Workshops voor CISO’s
De IBD organiseert in samenwerking met de VNG Academie workshops voor CISO’s en het hoger management. De workshops bestaan uit twee delen:
 
Deel 1: Dialoogsessie “Spreekt u dezelfde taal?”
Tijdens deze workshop gaan de deelnemers aan de slag om antwoord te vinden op vragen als: Versta je de taal van jouw bestuurder? Kent jouw bestuurder jouw positie en belangen op het gebied van advisering over risicomeldingen? Deelnemers leren tijdens de dialoogsessie elkaar beter begrijpen en meer dezelfde taal spreken. Zodat zij informatieveiligheid samen goed kunnen vormgeven.
 
Deel 2: Confrontatieworkshop “Adviseren van bestuur en management - verken uw rol”
Tijdens deze workshop ontdekken de deelnemers via confrontatie met eigen ingebrachte knelpunten uit de praktijk het belang van een actieve rol van het management en bestuur bij het thema én het belang van het stellen van de juiste stuurvragen. Deelnemers leren welke stuurvragen zij kunnen stellen voor een goede informatiepositie en de deelnemers hebben verkend welke bestuurlijke besluiten en opdrachten nodig zijn bij beleidsvorming.

Ook interessant voor u