Game Change op de werkvloer

AmbtenarenTransformatie
In overleg
Max. deelnemers
In overleg
Aantal dagen
Wat vraagt de maatschappij van mij als ambtenaar en hoe kan ik hier stappen in zetten? En de rest van mijn team? Wat ga ik, wat gaan wij niet meer doen? De samenleving verandert, net als de lokale overheid. We gaan van transitie naar transformatie en kanteling en veranderingen volgen steeds sneller op elkaar. Deze ontwikkeling is te vergelijken met een ‘Game Change’, een disruptieve verandering die een nieuwe spelopvatting en bijbehorende organisatie van lokale overheden vereist.
Dit vraagt om meer meebewegen en faciliteren in plaats van top-down controle, beheersing en regie. De tweedaagse Game Change op de werkvloer ondersteunt gemeenten daarin. Centraal staan praktische mogelijkheden hoe dit binnen de eigen werksituatie aan te pakken. De Game Change behandelt onder andere een benadering die zich binnen enkele gemeenten op afdelingsniveau heeft bewezen en richt zich op zowel kennisoverdracht als op het geven van praktische handvatten om er zelf mee aan de slag te gaan.
Gedurende de Game Change komen de volgende onderwerpen aan bod:

Dag 1: Oude en nieuwe sturing
  • Rolopvattingen & competenties;
  • transformatie positie medewerkers lokale overheid en arbeidsmarkt;
  • mogelijkheden tot borging game change.
Dag 2: Bewezen benaderingen in de praktijk
  • Drievoudige gamechange: nieuwe sturing van de uitvoering;
  • eigen casusbehandeling.
Beleidsmedewerkers en management binnen gemeenten die in de dagelijkse praktijk met maatschappelijk vraagstukken op strategisch- en/of beleidsniveau bezig zijn.
Ronald Bos, organisatieadviseur en trainer, creatief vormgever van samenwerkingen. Gebruikt hierbij vaak muziek als metafoor. Hij heeft jarenlange ervaring bij de lokale overheid.

Ook interessant voor u

Tip!