Game Change op de werkvloer

AmbtenarenPersoonlijke ontwikkeling
12
Max. deelnemers
2
Aantal dagen
€ 1095,-
Investering

Onze samenleving is aan het veranderen. Nieuwe rollen en taken dienen zich aan. We gaan van transitie naar transformatie. Dat geldt ook voor de (lokale) overheid, meer beslisruimte en meer vertrouwen in decentrale overheden, maar ook veel maatwerk. Drie aspecten hebben vergaande gevolgen: machtsoverdracht, integraliteit en initiatief. Nieuwe wetgeving beoogd gedragsverandering bij burgers, bedrijven en overheden. Dat vereist een integrale blik om integrale afwegingen te maken en open te staan voor initiatieven van buiten. Tegelijk daagt nieuwe wetgeving burgers en bedrijven uit om initiatief te nemen, en de ruimte te benutten. Dat vraagt om een proactieve houding, en de kennis en vaardigheden om die ruimte adequaat te gebruiken. Participatie van burgers en bedrijven is verplicht, maar er is vormvrijheid. Zo is er bijvoorbeeld minder vrijheid bij het opstellen van het omgevingsplan, waar meer eisen aan worden gesteld wat betreft thema’s, type regels, standaards en procedures.

Wat gaat dit betekenen voor de (lokale) overheid? Wat zijn de spelregels, hoe pakken we die op? Wat zijn de nieuwe eisen voor de werkvloer, het management en het bestuur? Meebewegen en faciliteren binnen netwerken lijkt een juiste oriëntatie. Organiseren vanuit processen in plaats van een inhoudelijke oriëntatie wordt leidend, waarbij creativiteit en co-creëren belangrijke competenties worden. Deze praktijktraining speelt in op deze ontwikkelingen. Het biedt handvatten en bewezen aanpakken voor de werkvloer.

Gedurende de Game Change komen de volgende onderwerpen aan bod:
 
Dag 1: Oude en nieuwe sturing
  • Rolopvattingen & competenties;
  • Transformatie positie medewerkers lokale overheid en arbeidsmarkt;
  • ogelijkheden tot borging Game Change.
Dag 2: Bewezen benaderingen in de praktijk
  • Drievoudige Game hange: nieuwe sturing van de uitvoering;
  • Eigen casusbehandeling
Deze training is bedoeld voor beleidsmedewerkers en managers binnen gemeenten die in de dagelijkse praktijk met maatschappelijk vraagstukken op strategisch- en/of beleidsniveau bezig zijn.
De training wordt gegeven door Ronald Bos. Hij is organisatieadviseur,  trainer en creatief vormgever van samenwerkingen. Hij gebruikt hierbij vaak muziek als metafoor. Bos heeft jarenlange ervaring bij de lokale overheid.
 

Ook interessant voor u

Nieuw