Inclusieve wijkeconomie

Incompany
AmbtenarenBestuur en Veiligheid
10
Max. deelnemers
1
Aantal dagen
Op aanvraag
Investering
Veel van de huidige basisvoorzieningen in een wijk voldoen niet meer. Ze zijn niet duurzaam, te duur of niet meer efficiënt. Hoe ziet een wijk eruit die gaat samenwerken? Gezamenlijk gaat inkopen of produceren? Wat voor basisvoorzieningen zijn daarvoor nodig? Wat levert samenwerken op aan besparingen, banen, geld, welzijn, ruimtelijke kwaliteit? Dat komt aan de orde in deze workshop voor ambtenaren en managers die bezig zijn met opgave-gestuurd werken, integrale aanpak, omgevingswet, participatie, ruimtelijke ordening, bewonersinitiatieven, co-creatie, klimaatadaptatie, energietransitie, sociale vraagstukken of dit willen gaan doen. Tijdens de workshop gaan u aan de slag met het concept van de all inclusive-wijk. Dat is een integrale benadering om in een wijk of dorp te werken aan een waardevolle economie, een inclusieve samenleving en een duurzame leefomgeving. Tijdens de workshop nemen de deelnemers zelf een aantal wijken uit hun eigen praktijk onder de loep en maken zij samen een longlist van maatschappelijke businesscases die voor deze gebieden interessant kunnen zijn.
Het programma omvat in grote lijnen:
  • het concept van de all inclusive-wijk;
  • participatie-infrastructuur;
  • welk mechanisme van de nieuwe economie ligt eraan ten grondslag;
  • wat er nodig is in een wijk of gebied om met de principes van de all inclusive-wijk aan de slag te gaan. 
Carla Onderdelinden is ondernemer en pionier in de nieuwe economie, netwerkbouwer, procesbegeleider en founder van de all inclusive -wijk. Patricia van der Haak is ondernemer en pionier in de nieuwe economie, conceptontwerper en founder van de all inclusive-wijk. Patricia en Carla leerden elkaar kennen als collega’s bij de provincie Gelderland. Daar verkenden ze wat de veranderende samenleving betekent voor de bestuursstijl van de provincie. Uit dit werk is hun bedrijf Transitiereizen voortgekomen. Carla en Patricia ontrafelen hoe je een nieuwe economie en samenleving aan de gang krijgt en passen dat toe in de praktijk en in hun eigen leven.

Ook interessant voor u