Leergang iedereen verandert – nu jij nog

Eerder uitgevoerd aanbod
Ambtenaren, Burgemeesters, Raadsleden, WethoudersPersoonlijke ontwikkelingBedrijfsvoering
Fijne buurten, veilige straten, nabije zorg, bezield onderwijs, gezond ouder worden, schone lucht, …: het zijn allemaal geen eenvoudige vraagstukken. Ze vragen de inzet van vele partijen, voorbij de muren van de gemeente. Wat is daarin een goede uitkomst en hoe is dat te realiseren? Daar verschillen de meningen over en heeft niemand het laatste woord of controle. Hoe neemt u bij verandering in een verknoopte wereld verantwoordelijkheid? Wat verlangt dat van een veranderaar?
 
Veranderaars zijn op allerlei plekken te vinden. Ze zitten op het niveau van bestuurders of managers, bij beleidsmedewerkers en stafafdelingen, maar ook bij burgers en partners, adviseurs en activisten. Verandering wordt door elk lokaal vormgegeven en verbonden met initiatieven van anderen. Dat gaat niet iedereen zomaar goed af. Veranderen is een ambacht waar heel wat bagage en handigheid voor nodig is. Deze leergang wordt georganiseerd om de bagage aan te reiken en te verbinden met de eigen praktijk.
 
De leergang geeft antwoord op deze vragen:
1.    Hoe pakt u een vraagstuk effectief met direct betrokkenen aan? Hoe stimuleert u lokaal mooi werk rond issues die tellen?
2.    Hoe neemt u de omgeving mee en schept u condities voor vernieuwing? Hoe zorgt u dat veranderingen aanstekelijk en organisaties krachtiger worden?
3.    Hoe groeit u zelf tot een krachtige veranderaar? Hoe geeft u uw eigen ontwikkeling vorm opdat u steeds meer bereikt?

Deze leergang bestaat uit vier dagdelen. Ze hebben een masterclass-karakter zoals dat ook geldt bij musici die met hun vakgenoten werken. Die geven dan geen concert, maar helpen vakgenoten met hun vragen en scherpen inzichten aan. Zo zal het ook gaan in deze leergang. Het is een soort ‘flip the classroom’ waarbij het tot u nemen van kennis op het gebied van veranderen door u gebeurt voorafgaande de masterclasses. Op de bijeenkomst zelf is dan alle tijd puur voor uitwisseling en verdieping: het leggen van een verband tussen de theorie en uw praktijk.

De eerste bijeenkomst is een kennismaking. Een korte introductie in de samenhangende delen van het boek gevolgd door vraag & antwoord, het bespreken van de wijze van lezen & reflectie richting elke bijeenkomst (uitdelen logboek). Eventueel het organiseren van regionale koppels.

Gevolgd door drie masterclasses:

  • I: Het vraagstuk dienen
  • II: De omgeving gidsen
  • III: Groeien als veranderaar

Steeds staat een deel van het boek (I,II,III) centraal. Na een korte recapitulatie van het kernthema, is er een onderlinge uitwisseling in deelgroepen tussen deelnemers op basis van leeswerk en ervaringspraktijk. Met de hieruit voortkomende inzichten en vragen volgt er een verdiepend gesprek. De docent Hans Vermaak brengt aanvullende kennis of voorbeelden in waar nodig.

Deze leergang bestaat uit 4 dagdelen van 09.00 - 13.00 uur, inclusief lunch.

De prijs is inclusief het boek Iedereen Verandert van Hans Vermaak. Het nieuwe boek ‘Iedereen Verandert – nu wij nog’ stond zowel op de shortlist (laatste vijf) van het beste managementboek, als op de shortlist (laatste tien) van het beste adviseursboek (OOA).

De doelgroep van de leergang zijn die ambtenaren die verandering ook als hun opgaaf zien, ongeacht of dat in hun taakbeschrijving of beroepsprofiel staat. Het gaat over mensen die alles uit de kast halen om iets voor elkaar te krijgen en hun eigen leren organiseren om daar krachtig genoeg in te worden.

Hans Vermaak
Hans Vermaak
Dhr

Hans Vermaak is zelfstandig adviseur, docent en onderzoeker. Hij is tevens associate partner van Sioo en van Twynstra Gudde en senior research fellow bij de NSOB. Hij is vooral actief rond complexe veranderopgaven, vaak met een maatschappelijk tintje. Hij heeft meer dan honderd publicaties op zijn naam staan over veranderkunde, systeemdenken, leerprocessen en onderzoek. Hij is bekend als auteur van de boeken ‘Leren veranderen’, ‘Leren in organisaties en ‘Plezier beleven aan taaie vraagstukken’. Recent verscheen zijn nieuwste boek ‘Iedereen verandert’.
 

Ook interessant voor u

Tip!