Leergang Leerplicht/RMC

AmbtenarenSociaal domein
20
Max. deelnemers
22
Aantal dagen
€ 4950,-
Investering
Jongeren weer terug op school en aansluiting laten vinden op toekomstig werk. Daar draait het om voor de leerplichtambtenaar en de medewerker RMC. Zij voeren niet alleen de leerplichtwet uit, maar werken ook samen met diverse organisaties rond scholen en moeten op diverse niveaus optreden. Wie dit werk gaat doen, kan niet zonder de Leergang Leerplicht RMC, die op hbo-niveau alle theoretische kennis behandelt en communicatieve vaardigheden bijbrengt die u als leerplichtambtenaar of medewerker RMC bij uw dagelijkse werkzaamheden nodig heeft. Het programma van de Leergang Leerplicht RMC is afgestemd op het functieprofiel voor Leerplichtambtenaren en RMC-medewerkers en is ontwikkeld in samenspraak met de brancheorganisatie Ingrado en VNG. Wanneer u alle onderdelen van de leergang leerplicht RMC met een voldoende resultaat heeft afgesloten, ontvangt u het diploma Leergang Leerplicht RMC. De Leergang Leerplicht RMC is opgenomen in het Landelijk Kwaliteitsregister Leerplicht & RMC (LKLR).
Module 1: Wet en regelgeving leerplicht/RMC (8 dagen)
 • Rol en verantwoordelijkheden; de ambtseed;
 • algemene Wet Bestuursrecht en haar relatie met wet- en regelgeving leerplicht/RMC;
 • privacy en Wet Bescherming persoonsgegevens;
 • behandeling Leerplichtwet, kwalificatieplicht, RMC wet- en regelgeving;
 • schorsen en verwijderen;
 • particulier onderwijs;
 • vrijstellingen.
Dit onderdeel wordt afgesloten met een schriftelijk examen.

Module 2: Het netwerk in beeld (7 dagen)
 • De functie van leerplicht of RMC binnen het onderwijssysteem;
 • relevante onderdelen uit de onderwijswetten (WPO, WVO, WEB);
 • landelijk en regionaal VSV-beleid;
 • zorgstructuren in en om de school (passend onderwijs);
 • transitie Jeugdzorg, Participatiewet en WMO;
 • samenwerking met Sociale Zaken;
 • arbeidsmarkt;
 • actuele ontwikkelingen.
Dit onderdeel wordt afgesloten met een praktijkopdracht.

Module 3: Professioneel handelen (7 dagen)
 • Rol en positie van de leerplichtambtenaar;
 • ontwikkelingspsychologie van jongeren;
 • plan van aanpak bij problematiek;
 • de regie voeren en monitoren;
 • aandachtspunten voor gesprekken met jongeren;
 • jongeren met gedrags- of andere problematiek;
 • maatschappelijke zorg;
 • sociale media.
De module wordt afgesloten met een casus en/of reflectieverslag.

Leerplichtambtenaren en RMC-medewerkers.
Het docentencorps bestaat uit een divers gezelschap van kennisexperts en vaardigheidstrainers op het gebied van Leerplicht en voortijdig schoolverlaten:
 • Carolien de Bruin (jurist en topdeskundige);
 • Geja Westerhof (docent psychologie, Haagse Hogeschool);
 • Erick Wijsman (trainer en consultant beroepsvaardigheden Haagse Hogeschool).
Deze leergang wordt in 3 modules aangeboden welke afzonderlijk van elkaar te volgen zijn.
Per module zijn de kosten: € 1.875,-
Examenkosten: € 250,-
De kosten van de gehele leergang (3 modules): € 4.950,- Deze prijs is inclusief BTW!

Prijzen zijn inclusief lesmateriaal en arrangementskosten (koffie, thee, lunch).

De nu aangegeven data zijn de de data voor module 1.

Ook interessant voor u

Nieuw