Leergang Sociocratie: gelijkwaardige en dynamische besluitvorming

Incompany
Ambtenaren, Burgemeesters, RaadsledenBestuur en Veiligheid
9
Max. deelnemers
10
Aantal dagen
Op aanvraag
Investering
Hoe voorkom je dat eenzijdig belang zoals gemeentelijke processen, budgetten of lokale machthebbers op voorhand bepalend zijn in besluitvorming? Hoe versterk je de verbinding tussen politiek en beleid en de belevingswereld van inwoners? En hoe bewaak je de balans tussen het politiek primaat als hoeder van het algemeen belang en de behoefte aan zelfbeschikking en maatwerk van inwoners en ondernemers? Sociocratie is een organisatie- en besluitvormings-methode met spelregels voor gelijkwaardigheid. Door alle betrokkenen in de besluitvorming over beleid ruimte te geven voor hun verschillende rollen, taken en belangen. Ieder belang telt mee en betrokkenen voelen zich zowel gehoord als uitgenodigd om te luisteren. Je maakt afspraken waaraan iedereen zich wil en kán houden. In deze interactieve studiedag maakt u kennis met de basisbeginselen van sociocratie als organisatiemethode en met de spelregels van consent-besluitvorming. U ervaart hoe u besluitvormingsprocessen in projecten en wijken zo kunt organiseren dat er betere en meer gedragen besluiten genomen worden en hoe u beleid maakt dat uitvoerbaar en verrijkend is en wat aansluit bij de belevingswereld van inwoners. 

De leergang sociocratie is voor allen die tijdelijk dan wel langdurig, thematisch en of wijkgericht, beleidsprocessen en maatschappelijke projecten begeleiden, aansturen en initiëren. En zeker voor hen die samenspraak organiseren, vergaderingen leiden en raadvergaderingen voorbereiden. Voor gemeenteraadsleden, adviseurs, projectleiders en bestuurders.
Karin Vosters is een gesprek- en organisatiebegeleider die focus brengt en ruimte vergroot voor gelijkwaardigheid en inclusie. Met haar enthousiasme, deskundigheid en open houding helpt ze helderheid te krijgen over rollen, taken en belangen. Ze laat zich als bestuurskundige inspireren door sociocratie, deep democracy en verbindende communicatie. Ze heeft brede ervaring als interim manager, adviseur, procesbegeleider en toezichthouder in het ambtelijke en sociale domein. 
 
Onderwerpen die tijdens de studiedag aan de orde komen:
 • betrokkenheid en draagvlak;
 • samenhang tussen beleid en uitvoering;
 • tussen organisatiesystemen en belevingswereld;
 • zelfsturing en resultaatverantwoordelijke eenheden;
 • helderheid over verantwoordelijkheden en rollen;
 • verantwoordelijkheid kunnen geven en nemen;
 • het organiseren van besluitvormingsprocessen in projecten en wijken;
 • het maken van beter uitvoerbaar en verrijkend beleid;
 • spelregels die betrokkenheid vergroten
 • bevordering van gelijkwaardigheid
 • gebruik maken van kennis, ervaring en behoefte van de betrokkenen.

Ook interessant voor u