Leerkring beschermd wonen en maatschappelijke opvang

AmbtenarenSociaal domein
20
Max. deelnemers
4
Aantal dagen
€ 725,-
Investering
Op termijn is elke gemeente verantwoordelijk voor het organiseren en financieren van beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Op dit moment is deze taak nog vooral de verantwoordelijkheid van de 42 centrumgemeenten. Om de middelgrote en kleinere gemeente adequaat voor te bereiden op deze transitie organiseert de VNG deze vierdaagse leerkring voor startende beleidsmedewerkers en projectleiders zodat ook de niet-centrumgemeenten zich goed kunnen voorbereiden op de veranderingen.
In deze leerkring krijg je voeding om te bouwen aan je lokale uitvoering. Uit de ervaring van de eerdere leerkringen is het van grote meerwaarde als meerdere gemeenten uit dezelfde regio deelnemen aan de leerkring.
 
Begin 2019 wordt de leerkring weer georganiseerd.
De opbouw in de leerkring is grofweg als volgt:
 
Dag 1: Inleiding en basiskennis
 • Kennismaken met de doelgroep;
 • toekomstvisie van Dannenberg;
 • de brede context van deze verandering;
 • het proces tot de door decentralisatie, wanneer alle gemeenten verantwoordelijk worden voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang.
 
Dag 2: Regionale samenwerking en financiën
 • Regionaal samenwerken in relatie tot beschermd wonen;
 • samenwerken met andere gemeenten, wooncorporaties, zorgaanbieders en zorgverzekeraars;
 • hoe dit er juridisch uitziet;
 • financiële afspraken;
 • nieuwe verdeling van middelen en de consequenties daarvan.
 
Dag 3: Participatie en wonen
 • Ondersteunen van herstel en participatie;
 • aanbod van de gemeente inrichten ter ondersteuning van zelfstandig wonen;
 • het organiseren van toegang;
 • de koppeling met welzijn, schuldhulpverlening of preventie;
 • woonvarianten en langdurige begeleiding thuis met flexibele intensiteit;
 • voorbeelden uit de praktijk.
 
Dag 4: Voorwaarden voor beschermd wonen
 • Randvoorwaarden voor het effectief organiseren van beschermd wonen en maatschappelijke opvang;
 • kwaliteit van de geboden ondersteuning;
 • kostprijzen;
 • vormen van inkoop;
 • inzet van PGB’s. 
 
Digitale intake
Na uw inschrijving wordt u uitgenodigd voor een digitale intake. Met behulp hiervan stemmen de docenten het programma specifiek af op de leer- en informatiebehoefte van de deelnemers. Aan het eind is er een digitale evaluatie.
 
Digitale leeromgeving
Tijdens de leerkring wordt gebruik gemaakt van het VNG forum sociaal domein om documentatie en opdrachten te delen. Wij vragen u om voorafgaand aan de leerkring lid te worden van het forum sociaal domein. U zult automatisch aan de besloten groep van de leerkringen worden toegevoegd. 
Startende beleidsadviseurs en projectleiders met dossier beschermd wonen.
De leerkring wordt begeleid door VNG. Er zijn verschillende (gemeentelijke) sprekers die gedurende de vier dagen een bijdrage leveren aan het werken aan de lokale uitvoering van Beschermd Wonen en Maatschappelijke opvang.
Daarnaast wordt er verwacht dat iedereen een actieve bijdrage levert en de kracht van de groep wordt ingezet om te leren en inspireren. 
De eerste dag van de leerkring wordt gezamenlijk gehouden in Utrecht. De drie andere dagen vinden plaats in Amersfoort of Den Bosch.

Ook interessant voor u